NZT - 2013 m. teismo sprendimai

 

English

 Pradžia
 

 
Aktualu pranešėjams 
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
VIDINIS KANALAS
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 19604578
Šiandien apsilankė: 4618
Dabar naršo: 249
  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

2013 m. teismo sprendimai
2014 m.  2013 m. 

Administracinė byla Nr. A146-1806/2013
Administracinė byla Nr. A444-1809/2013
Atsakymas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius, vykdydamas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013-03-29 sprendimą administracinėje byloje Nr. I-1692-365/2013, kurio dalis pakeista Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-10-14 nutartimi administracinėje byloje Nr. A-444-1809/2013, 2013-12-05 priėmė įsakymą Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-4389 „Dėl žemės sklypo Nr.55, esančio Vilniaus rajone, Marijampolio sen., Akmeniškių k., Karklų 4-ojoje g.15, SB "Karklas", nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo (žemės sklypo suformavimo) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teisės į šį žemės sklypą įregistravimo nekilnojamojo turto registre ir pardavimo A. P. (A. P)“.
Administracinė byla Nr. A444-1724/2013
Atsakymas: Lietuvos vyriausias administracinis teismas 2013-09-04 nutartimi administracinėje byloje Nr. A-444-1724/2013 panaikino Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus 2011-06-27 išvadą Nr. 49IP-73 „Dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn“ dalyje dėl pageidavimo gauti 0,9695 ha žemės, priklausiusios S. S. (S.). Taip pat panaikino Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-06-27 įsakymą Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-2408 bei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011-08-16 sprendimą Nr. 1T-(3.5.)-93. Atsižvelgiant į tai, kad visų A. S. turto paveldėtojų, t. y. G. B., J. S. bei J. S. bendra valia yra išreikšta 2009-03-31 prašymu, kuriuo pageidauja gauti žemės sklypą Vilniaus rajone, Pagirių seniūnijoje, tačiau kadastro vietovė nenurodyta, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrius 2013-09-17 raštu Nr. 49SF-(14.49.104.)-1034 paprašė patikslinti prašymą ir nurodyti, kurioje Vilniaus rajono kadastro vietovėje bei seniūnijoje A. S. turto paveldėtojai pageidauja gauti neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį žemės ūkio paskirties žemės sklypą. Šiai dienai piliečiai patikslinto prašymo nėra pateikę.
Administracinė byla Nr. A492-1305/2013
Atsakymas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo skyrius, vykdydamas Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013-02-04 sprendimą administracinėje byloje Nr. I-121-642/2013, kuris Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-09-16 nutartimi administracinėje byloje Nr. A-492-1305/2013 paliktas nepakeistu, VĮ Registrų centro Telšių filialo Plungės skyriui 2013-10-03 išsiuntė raštą Nr. 36SD-(14.36.7.)-2407 su prašymu panaikinti žemės sklypų, kadastro Nr. 6850/0007:302 ir 6850/0007:303, kadastrinius duomenis, patvirtintus Plungės ir Rietavo skyriaus vedėjo 2012-03-21 įsakymu Nr. 36VĮ-(14.36.2.)-294, ir palikti galioti žemės sklypo, kadastro Nr. 6850/0007:110, (buvusio žemės sklypo) kadastrinius duomenis, patvirtintus Telšių apskrities viršininko administracijos 2001-05-21 įsakymu Nr. 884 „Dėl žemės, miško ir vandens telkinių suteikimo naudotis asmenims atkuriantiems nuosavybės teises Plungės rajono savivaldybėje ir Rietavo savivaldybėje“.
Administracinė byla Nr. A525-1391/2013  
Atsakymas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, vykdydama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 11 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-1159-764/2013, kuris Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-07-05 nutartimi administracinėje byloje Nr. A-525-1391/2013 paliktas nepakeistas, 2013-09-30 mokėjimo nurodymu Nr. 02-13-246 šiuo sprendimu priteistą 100 Lt sumą, pervedė į M. M. 2013 m. gegužės 17 d. prašyme nurodytą sąskaitą.
Administracinė byla Nr. A442-55/2013 
Atsakymas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-2257-280/2012, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. balandžio 29 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-442-55/2013 paliktas nepakeistas. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrius informavo, kad VĮ Registrų centras vykdydamas minėtą Vilniaus apygardos administracinis teismo 2012 m. spalio 22 d. sprendimą, kuriuo panaikintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos 2011-12-28 įsakymas Nr. VĮ-(14.49.2.)-6502 Nekilnojamojo turto registre apie privatų žemės sklypą (kadastro Nr. ....) 2013-05-17 pažymėjo šį juridinį faktą.
Civilinė byla Nr. 3K-3-213/2013
Atsakymas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Tauragės ir Pagėgių skyrius vedėjas, vykdydamas Tauragės rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 27 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-29-377/2012, kuris Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-213/2013 paliktas nepakeistu, 2013 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 34VĮ-(14.34.2)-1182 papildė pretendentų pirkti žemės Tauragės rajono Sartininkų kadastro vietovėje sąrašą įrašant į sąrašo 12 eilę P. A.. 2013 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 34VĮ-(14.34.2)-2169 patvirtintas Tauragės rajono Sartininkų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas, kuriame P. A. pirkimui–pardavimui suprojektuotas 9,20 ha ploto žemės sklypas. 2013 m. spalio 3 d. sprendimu Nr. 34SK-(14.34.110)-1230 patvirtinti žemės sklypo kadastro duomenys ir žemės sklypas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Šiuo metu turto vertintojas atlieka žemės sklypo individualų vertinimą.
Administracinė byla Nr. A525-260/2013
Atsakymas: Remiantis Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012-08-24 sprendimu administracinėje byloje Nr. 1-2206-365/2012, kuris Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-02-13 nutartimi administracinėje byloje Nr. A-525-260/2013 paliktas nepakeistas, pil. S. L. yra įtraukta į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjos 2011-05-09 įsakymu Nr. 49VĮ- (14.49.2)1747 patvirtintą Piliečių, pageidaujančių naujų žemės sklypų individualiai statybai už Vilniaus miesto savivaldybei iki 1995-06-01 priskirtoje teritorijoje turėtą žemę, eilę numeriu 2003 pagal 1996-03-28 pirminio prašymo padavimo datą. Apie tai pil. S. L. buvo informuota Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 2013-03-18 raštu Nr. 49SF-(14.49.104.)-234.
Administracinė byla Nr. A146-349/2013
Atsakymas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012-09-10 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-2169-426/2012, kuris Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-05-30 nutartimi administracinėje byloje Nr. A-146-349/2013 paliktas nepakeistas, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrius padarė Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus 2010-04-01 pažymoje Nr. 51p “Dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų”, parengtoje pilietei J. R., žymą apie panaikintą Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-03-02 įsakymą Nr. 49VĮ-(14.49.2.2)-718. Minėtoji pažyma yra teisinis pagrindas atkurti nuosavybės teises pilietei į 1,8664 plotą iš iki nacionalizacijos buvusio savininko K. R. valdytos 5,5991 ha žemės, esančios Vilniaus apskrities, Vilniaus miesto, U. kaime. Pažymėtina, kad dalis buvusio savininko K. R. iki nacionalizacijos valdytos 5,5991 ha žemės, esančios Vilniaus apskrities, Vilniaus miesto, U. kaime yra priskirta valstybės išperkamai žemei, ir siekiant teisingai įvertinti žemės sklypo ribas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 2013-07-29 raštu Nr. 49SJ-(14.49.105.)-847 “Dėl informacijos pateikimo” kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentą, dėl teritorijų planavimo dokumento ištraukos, kurioje teritorija suteikta naudotis Vilniaus miesto tarybai patenka į buvusio savininko K. R. turėtos žemės U. kaime dalį. Prašomas dokumentas Vilniaus miesto skyriui pateiktas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2013-09-26 raštu Nr. A51-97777-(2.14.2.12-MP8). Vilniaus miesto skyriuje yra komplektuojama dokumentacija, kuri kartu su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento pateikta ištrauka iš teritorijų planavimo suvestinio skaitmeninio žemėlapio bus teikiama projektavimo darbus atliekančiai įmonei VĮ Valstybės žemės fondas, kuri atliks žemės sklypo kadastrinius matavimus, bei parengs nuosavybės teisių atkūrimo bylas.
Administracinė byla Nr. A492-60/2013
Administracinė byla Nr. A261-148/2013
Atsakymas: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-261-148/2013, kuria buvo pakeistas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 29 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-1556-426/2012, konstatuota, kad „teismas neturi pagrindo įpareigoti atsakovą (Nacionalinę žemės tarnybą) atkurti nuosavybės teises pareiškėjų pasirinktu būdu, grąžinant žemę natūra turėtoje vietoje, nes turi būti atliktos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos XV skyriuje numatytos procedūros ir, tik paaiškėjus, jog realiai buvusio savininko V. H. valdyta žemė laisva, gali būti patenkintas pareiškėjų prašymas atkurti nuosavybės teises jų pasirinktu būdu“.
Tiek Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendime, tiek Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje nurodyta, kad miško žemė, kurią pareiškėjai pageidauja susigrąžinti natūra, vadovaujantis Miškų ir saugomų teritorijų departamento 2001 m. gegužės 23 d. raštu Nr. 03-5-580, patenka į valstybinės reikšmės miško plotą, o miškai, esantys prie Makio ežero, yra vertingi rekreaciniu, aplinkosauginiu bei miškininkystė požiūriais, gausiai lankomi, todėl jie negali būti privatizuojami. Apie tai dar 2001 m. birželio 7 d. raštu buvo informuotas H. H.. Tačiau prašymo atkurti nuosavybės teises kitu būdu pretendentai į V. H. žemę nepateikė.

 


Paskutinis atnaujinimas: 2014-07-21 10:51:43

Artimiausi renginiai
  
 
 
  
     
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.