NZT - 2015 m. teismo sprendimai

 

English

 Pradžia
 

 
Aktualu pranešėjams 
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
VIDINIS KANALAS
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 19568240
Šiandien apsilankė: 16553
Dabar naršo: 199
  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

2015 m. teismo sprendimai
2015 m.  2014 m.   2013 m.

Administracinė byla Nr. A-1529-492/2015
Atsakymas:
Administracinė byla Nr. A-329-552/2015
Atsakymas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) Švenčionių skyrius, vadovaudamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. vasario 27 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-329-552/2015, kuria buvo pakeistas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 6 d. sprendimas, klausimą dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto II dalies rengimo Adutiškio kadastro vietovėje spręs tuomet, kai baigsis kiti teisminiai procesai, susiję su administracinėje byloje Nr. A-329-552/2015 kilusiais ginčais.   
Administracinė byla Nr. A-531-492/2015
Atsakymas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) Vilniaus miesto skyrius, vadovaudamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. birželio 18 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-531-492/2015, kuria panaikintas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 16 d. sprendimas, pakartotinai įvertino nuosavybės teisių atkūrimo byloje Nr. ..... esančius dokumentus. A. T. buvo įrašyta į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2015 m. rugpjūčio  21 d. įsakymu Nr. 49VĮ-1160-(14.49.2.) patvirtintą Piliečių, pageidaujančių naujų žemės sklypų individualiai statybai už Vilniaus miesto savivaldybei iki 1995-06-01 priskirtoje teritorijoje turėtą žemę, eilę, Nr. ..... naujam žemės sklypui gauti. Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyrius 2015 m. balandžio 14 d. raštu Nr. 49SDP-27-(14.49.23.) kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentą prašydamas suprojektuoti laisvą/laisvus (neužstatytą/neužstatytus) žemės sklypus grąžinimui natūra buvusio Vismaliukų (Vagovo) rėžinio kaimo teritorijoje. Atsakymas iki šiol nėra gautas.
Administracinė byla Nr. A-878-492/2015
Atsakymas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) Kauno miesto skyrius, vadovaudamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. liepos 2 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-878-492/2015, kuria buvo paliktas nepakeistas Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 1 d. sprendimas, suinteresuotus asmenis ir pareiškėją informavo apie vykdomas tarpines procedūras iki sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo. Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyrius raštais informavęs suinteresuotus asmenis toliau vykdė teisės aktais nustatytas funkcijas, tęsė nuosavybės teisių atkūrimo procedūras.  
Administracinė byla Nr. A-1070-552/2015
Atsakymas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) Raseinių skyrius, vadovaudamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. gegužės 29 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-1070-552/2015, kuria buvo panaikintas Šiaulių apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 23 d. sprendimas, informavo A. T. apie tai, kokius trūkstamus dokumentus jis turi pateikti norėdamas pirmumo teise pirkti iš valstybės nuomojamą ....,.... ha ploto žemės sklypą, esantį Balandžių kaime, Nemakščių seniūnijoje, Raseinių rajone ir ....,.... ha ploto žemės sklypą, esantį Balčių kaime, Nemakščių seniūnijoje, Raseinių rajone. Rengiant Kryžkalnio žemėtvarkos projektą ar jam prilyginamą planą, bus sprendžiamas klausimas dėl A. T. įrašymo į asmenų, pageidaujančių išsipirkti žemės ūkio paskirties žemę, sąrašą. Taip pat, bus patikslinti laisvos žemės fondo žemės plotai ir laisvos žemės fondo žemei bus priskirti pirmiau minėti žemės sklypai.
Administracinė byla Nr. A-1162-146/2015
Atsakymas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) Rizikų vertinimo departamento Veiklos kokybės užtikrinimo skyrius, vadovaudamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-1162-146/2015, kuria buvo panaikintas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 27 d. sprendimas, iš naujo išnagrinės H. B. 2013 m. lapkričio 15 d. ir 2013 m. lapkričio 26 d. skundus ir priims sprendimą.
Administracinė byla Nr. A432-492/2015
Atsakymas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) Vilniaus rajono skyrius, vadovaudamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. kovo 4 d. nutartimi administracinėje byloje A-432-492/2015, kuria buvo paliktas galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 5 d. sprendimas, 2015-03-18 raštu     Nr. 48SD-2770-(14.48.104) Z. P. pateikė informaciją apie laisvos žemės sklypą, įsiterpusį tarp žemės sklypų kadastro Nr. ............... ir Nr. ................., nurodė, kad jis bus traukiamas į rengiamą Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės laisvos valstybinės žemės fondą, pažymėjo, kad Z. P. vardu parengta pažyma bus įtraukta į planuojamą rengti Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės žemėtvarkos projektą. Taip pat Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyrius minėtu raštu pranešė, kad Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės darbų vykdytojas yra VĮ Valstybės žemės fondo Vilniaus žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, kuris pagal 2015 m. vasario 3 d. paslaugų užsakymo aktą įsipareigoja vykdyti žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo ir įgyvendinimo darbus.
Administracinė byla A573-146/2015
Atsakymas:  Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) Palangos skyriaus vedėjas, vadovaudamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. kovo 30 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-573-146/2015, kuria buvo paliktas galioti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 19 d. sprendimas, 2015 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 16VĮ-180-(14.16.2.) „Dėl piliečių, kuriems atkuriant nuosavybės teises į žemę bus perduodami neatlygintinai nuosavybėn nauji žemės sklypai Palangoje, eilės patvirtinimo“ pilietį G. V. M. atstatė į bendrą piliečių eilę naujam žemės sklypui iki 0,20 ha dydžio gauti, įvertino pirminį pretendento prašymą atkurti nuosavybės teises bei turto paveldėtojo A. R. pateiktus G. V. M. tremties faktą patvirtinančius dokumentus.
Administracinė byla Nr. A858-2240/2014
Atsakymas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) Vilniaus miesto skyrius, vadovaudamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. sausio 15 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-858-2240/2014, kuria buvo paliktas galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m gegužės 15 d. sprendimas, tenkino pilietės V. G. turto paveldėtojos J. K. ir paveldėtojo J. I. įgalioto asmens E. K. prašyme nurodytą valią atkurti nuosavybės teises, perduodant lygiavertį turėtajam žemės sklypą Didžiosios Riešės kadastro vietovėje, Vilniaus rajone. Atsižvelgdamas į minėtą prašymą, Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyriaus vedėjas V. G. vardu parengė 2015 m. gegužės 8 d. išvadą dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn Nr. 49IP-583, kuri 2015 m. gegužės 15 d. raštu Nr. TR-7193-(5.34) persiųsta Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriui. Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyrius 2015 m. gegužės 21 d. raštu Nr. 49SF-994-(14.49.104) apie tai informavo E. K.
Administracinė byla Nr. A-183-662/2015
Atsakymas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. sausio 26 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-183-662/2015 Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 8 d. sprendimą paliko nepakeistą. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. liepos 8 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-897-789/2014 panaikino Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 2013-05-21 įsakymą Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-722 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus 2011 m. spalio 10 d. sutikimo Nr. 49PSR-1427 „Dėl sutikimo naudotis valstybine žeme“ pripažinimo netekusiu galios“. Teismai pažymėjo, kad ginčijamas įsakymas iš esmės yra nemotyvuotas, jame neišdėstytos sutikimo pripažinimo netekusiu galios bei įpareigojimo atlikti veiksmus (atlaisvinti ir sutvarkyti naudojamą nesuformuotą laisvos valstybinės žemės sklypą) priežastys, t. y. priimtas individualaus administracinis aktas nėra pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais), todėl jį priimant buvo pažeisti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai, nebuvo atliktas objektyvus ir išsamus visų aplinkybių, turinčių įtakos įsakymo pagrįstumui, įvertinimas.
Pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatą, individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, kas įpareigoja viešojo administravimo subjektus motyvuoti priimamus sprendimus, t. y. pagrįsti nustatytais objektyviais duomenimis (faktais) ir konkrečiai nurodytomis atitinkamų teisės aktų normomis. Individualus administracinis aktas paprastai turėtų būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų visuomeninių santykių teisinis įvertinimas.
Administracinė byla Nr. A-231-261/2015
Atsakymas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. gegužės 4 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-231-261/2015 paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 10 d. sprendimą ir įpareigojo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) Vilniaus rajono skyrių pakartotinai išnagrinėti pareiškėjo A. A. K. prašymą dėl leidimo įsigyti valstybinės žemės sklypą.
Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyrius 2015 m. birželio 4 d. raštu Nr. 48SD-5960-(14.48.104.) pareiškėjui A. A. K. pranešė, kad pakartotinai išnagrinėjo 2012-10-26 prašymą dėl leidimo įsigyti valstybinės žemės sklypą, esantį Vilniaus r., Sudervės sen., B. k., sodininkų bendrijoje „V“ ir nurodė, kad jis turi pateikti prašymą arba užpildyti elektroninę prašymo formą ŽPDRIS sistemoje dėl leidimo rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.
Administracinė byla Nr. A-1550-662/2015
Atsakymas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. balandžio 28 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A-1550-662/2015 panaikino Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 8 d. sprendimą ir įpareigojo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) Tauragės ir Pagėgių skyrių baigti Tauragės apskrities Pagėgių savivaldybės Stoniškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte suprojektuotų A. B. valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuomai procedūrą vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos Tauragės ir Pagėgių skyriaus vedėjo 2013 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 34VĮ-(14.34.2.)-817.
Nacionalinės žemės tarnybos Tauragės ir Pagėgių skyriaus vedėjas 2015 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 34VĮ-867-(14.34.2.) patvirtino VĮ Valstybinės žemės fondo Klaipėdos filialo 2013 m. parengto Pagėgių savivaldybės Stoniškių seniūnijos Stoniškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto dalį, A. B. suprojektuotų nuomoti iš valstybės žemės sklypų ribas ir plotus, nustatė šių sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą, taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas bei siūlomus servitutus. Nacionalinės žemės tarnybos Tauragės ir Pagėgių skyriaus 2015 m. gegužės 14 d. raštu Nr. 34SD-3172-(14.34.104.) „Dėl prašymo nagrinėjimo ir žemės reformos žemėtvarkos darbų įgyvendinimo“ A. B. informuotas apie tai, kad jis turi per 6 mėnesius nuo šio pranešimo gavimo savo lėšomis įgyvendinti žemės reformos žemėtvarkos projektą ir pateikti žemės ūkio paskirties žemės sklypų kadastro duomenų bylas. A. B. pateikus kadastro duomenų bylas, žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuomos procedūra bus tęsiama.
 
 
 
 

Paskutinis atnaujinimas: 2015-09-15 10:38:19

Artimiausi renginiai
  
 
 
  
     
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.