NZT - Klausimai-atsakymai

 

English

 Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 9142749
Šiandien apsilankė: 6167
Dabar naršo: 50
Klausimai-atsakymai
2015-01-21
Apskrities viršininko administracijos sprendimu man buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemę, perduodant neatlygintinai nuosavybėn žemės ūkio paskirties žemės sklypą. Minėtu sprendimu neatlygintinai perduodamam žemės sklypui taip pat buvo nustatytas kelio servitutas, suteikiantis teisę kitiems asmenims eiti 2 m pločio taku.
Kelio servitutu niekas nebesinaudoja. Į visus greta esančius sklypus patenkama atskirais keliais. Be to, šis servitutas neužtikrina patekimo prie bendro naudojimo objekto (ežero, upės ir kt.)
Prašau atsakyti, ar gali būti panaikintas apskrities viršininko administracijos sprendimu, priimtu atkuriant nuosavybės teises, nustatytas kelio servitutas, kurio būtinumas yra išnykęs.

Lietuvos Respublikos civilio kodekso (toliau – CK) 4.111 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą.

Pagal CK 4.112 straipsnio 1 dalį servituto turinys – tai kai servitutu suteikiamos servituto turėtojui konkrečios naudojimosi konkrečiu svetimu daiktu teisės arba atimamos iš tarnaujančiojo daikto savininko konkrečios naudojimosi daiktu teisės. Servituto turinys nusako tarnaujančiojo daikto apribojimus. Servituto turinį konkrečiu atveju lemia viešpataujančiojo daikto poreikiai

(CK 4.112 straipsnio 3 dalis). Servitutu gali būti suteikiamos tik tokios teisės, kurios yra objektyviai būtinos viešpataujančiajam daiktui naudoti pagal jo paskirtį; servitutu nenustatomos teisės, susijusios su viešpataujančiojo daikto valdymu ar disponavimu; servituto santykiai reglamentuojami laikantis minimalaus savininko teisių ribojimo principo.

CK 4.124 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad servitutą gali nustatyti įstatymai, sandoriai ir teismo sprendimai, o įstatymo numatytais atvejais – administracinis aktas (šiuo atveju – apskrities viršininko administracijos sprendimas, priimtas atkuriant nuosavybės teises).

Atkreiptinas dėmesys, kad administraciniu aktu nustatytas servitutas panaikinamas (jo galiojimas pasibaigia) administraciniu sprendimu, kai tokiam sprendimui priimti yra CK 4.130 straipsnyje numatyti pagrindai. Pagal CK 4.130 straipsnio 1 dalies 5 punktą, servitutas baigiasi išnykus jo būtinumui. Kaip nurodyta Jūsų klausime, galima būtų pripažinti, kad nustatyto servituto būtinumas pasibaigė, jeigu juo nebesinaudoja gretimo ar gretimų žemės sklypų savininkai ar naudotojai, kurių naudai minėtas servitutas buvo nustatytas, jeigu racionalus patekimas į šiuos žemės sklypus užtikrintas kitais keliais. Sprendžiant klausimą dėl administraciniu aktu nustatyto kelio servituto būtinumo išnykimo, taip pat svarbi aplinkybė ar siekiamas panaikinti servitutas neužtikrina patekimo prie bendro naudojimo objekto (pavyzdžiui ežero, upės ir pan.).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 23 straipsnio 9 dalimi, administraciniu aktu nustatytas servitutas CK nustatytais pagrindais baigiasi, kai institucija, priėmusi sprendimą nustatyti servitutą, priima sprendimą tokį servitutą panaikinti.

Nacionalinė žemės tarnyba nuo 2010 m. liepos 1 d. yra likviduotų apskričių viršininkų administracijų teisių bei pareigų žemės tvarkymo ir administravimo srityje perėmėja. Taigi, viešojo administravimo subjekto, šiuo atveju apskrities viršininko administracijos sprendimu (t. y. administraciniu aktu) nustatytas servitutas gali būti panaikintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimu, išnykus jo būtinumui.

Atgal
  
     
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.