NZT - Dėl dokumentų, įrodančių, kad fizinis asmuo nuo 2004 m. rugpjūčio 7 d. atitinka valstybės paramos įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę subjektui keliamus reikalavimus ir laisvos žemės fondo žemę naudoja nuo 2004 m. rugpjūčio 7 d.

 

English

 Pradžia
 

 
Aktualu pranešėjams 
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
VIDINIS KANALAS
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 21303988
Šiandien apsilankė: 20800
Dabar naršo: 99
  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Dėl dokumentų, įrodančių, kad fizinis asmuo nuo 2004 m. rugpjūčio 7 d. atitinka valstybės paramos įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę subjektui keliamus reikalavimus ir laisvos žemės fondo žemę naudoja nuo 2004 m. rugpjūčio 7 d.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 15-600; 2004, Nr. 124-4490) (toliau – Įstatymas) redakcijos, galiojusios nuo 2004 m. liepos 15 d. iki 2006 m. kovo 29 d. ir nuo 2006 m. kovo 30 d. iki 2006 m. liepos 12 d., 2 straipsnio 1 punkte nurodyta, kad teisę į valstybės paramą įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę turi fizinis asmuo, įregistravęs ūkininko ūkį Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo (Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537) nustatyta tvarka, arba norintis ūkininkauti fizinis asmuo, turintis žemės ūkio išsimokslinimo diplomą arba dokumentą, patvirtinantį profesinį pasirengimą ūkininkauti, ar praktinio ūkininkavimo patirties.
Tais atvejais, jeigu ūkininko ūkis įregistruotas po 2004 m. rugpjūčio 7 d., valstybės paramos įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę subjektui keliamus reikalavimus turėtų patvirtinti kiti Įstatyme nurodyti dokumentai, t. y. žemės ūkio išsimokslinimo diplomas arba dokumentas, patvirtinantis profesinį pasirengimą ūkininkauti, arba praktinio ūkininkavimo patirtis, kurie asmeniui išduoti iki 2004 m. rugpjūčio 7 d.
Asmens profesinį pasirengimą ūkininkauti patvirtina žemės ūkio išsimokslinimo diplomas arba kitas iš nurodytų dokumentų išduotas iki 2004 m. rugpjūčio 7 d.:
1) profesinio, aukštesniojo, aukštojo neuniversitetinio, aukštojo universitetinio (bakalauro, magistro) žemės ar miškų ūkio išsilavinimo kvalifikacinis pažymėjimas ar diplomas;
2) mokymo įstaigos išduota pažyma apie nebaigtą žemės ūkio aukštąjį neuniversitetinį ar universitetinį išsilavinimą (surinkus ne mažiau kaip 120 kreditų);
3) Vilniaus pedagoginio instituto biologijos ir žemės ūkio pagrindų specialybės diplomas;
4) darbo rinkos formaliojo profesinio mokymo programų, susijusių su žemės ir (ar) miškų ūkio bei alternatyvia žemės ūkiui veikla (Ūkininko ūkio šakų tvarkymo programa – kodas 365062101, Pienininkystė – kodas 261062104, Sodininkystė – kodas 365062202, Daržininkystė – kodas 365062105, Miškininkystė – kodas 261062301, Paukščių augintojas – kodas 261062109, Vaistažolių auginimas – kodas 261062111, Poilsio kaime (kaimo turizmo) organizavimas – kodas 261081201, Poilsio kaime organizatoriaus mokymo programa – kodas 265081202 ir kitos programos, kurių trukmė ne mažiau kaip 160 val.) kvalifikacinis pažymėjimas;
5) Ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programos (kodas 261062102) baigimo kvalifikacinis pažymėjimas;
6) Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos (kodas 261062110) baigimo kvalifikacinis pažymėjimas;
7) Ūkininkavimo žinių minimumą patvirtinantis pažymėjimas, išduotas pagal žemės ūkio ministro ir Žemės ūkio rūmų pirmininko 1992 m. lapkričio 6 d. patvirtintą programą.
Įstatyme yra nurodyta, kad atitikimą nuo 2004 m. rugpjūčio 7 d. valstybės paramos įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę subjektui keliamus reikalavimus patvirtina praktinio ūkininkavimo patirtis, todėl asmeniui neturint vieno pirmiau iš nurodytų dokumentų patvirtinančių profesinį pasirengimą ūkininkauti, kuris būtų išduotas iki 2004 m. rugpjūčio 7 d., asmuo turėtų pateikti praktinio ūkininkavimo patirtį patvirtinančius dokumentus, t. y. dokumentus, įrodančius 5 metų žemės ūkio veiklos patirtį iki 2004 m. rugpjūčio 7 d. (pasėlių deklaracijų kopijos, duomenys apie laikomus (laikytus) gyvulius, periodiškai parduotą žemės ūkio produkciją ir kitus su žemės ūkio veikla susijusius dokumentus).
Įstatymo redakcijoje, galiojančioje nuo 2006 m. liepos 13 d., 2 straipsnio 1 punkte nurodyta, kad teisę į valstybės paramą įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę turi fizinis asmuo, turintis profesinių įgūdžių ir kompetencijos. Tokiu laikomas ne anksčiau kaip metais, einančiais prieš paraiškos pateikimą, žemės ūkio naudmenas ir (ar) pasėlius deklaravęs ir buhalterinę apskaitą tvarkantis fizinis asmuo, kuris turi praktinio ūkininkavimo patirties ir Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka yra įregistravęs ūkininko ūkį arba turi praktinio ūkininkavimo patirties ir žemės ūkio išsimokslinimo diplomą arba dokumentą, patvirtinantį profesinį pasirengimą ūkininkauti.
Todėl nuo šios Įstatymo redakcijos įsigaliojimo, t. y. už 2006 ir vėlesnius metus (iki žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo pradžios) asmuo taip pat turi pateikti žemės ūkio naudmenų ir (ar) pasėlių deklaravimo bei buhalterinės apskaitos dokumentus, neatsižvelgiant į tai, ar asmuo yra įregistravęs ūkininko ūkį, ar turi praktinio ūkininkavimo patirties ir žemės ūkio išsimokslinimo diplomą arba dokumentą, patvirtinantį profesinį pasirengimą ūkininkauti.
Asmuo, pageidaujantis, kad ne vėliau kaip nuo 2004 m. rugpjūčio 7 d. naudojamas valstybinės žemės sklypas (plotas) nebūtų grąžinamas nuosavybėn kitiems asmenims, iki žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo pradžios turėtų pateikti šiuos dokumentus patvirtinančius valstybinės žemės sklypo (ploto) naudojimą ne vėliau kaip nuo 2004 m. rugpjūčio 7 d.
1) valstybinės žemės nuomos sutartys (ilgalaikės, kurios registruotos Nekilnojamojo turto registre, arba trumpalaikes (vienerių metų), pagal kurias ne vėliau kaip nuo 2004 m. rugpjūčio 7 d. leista naudotis valstybinės žemės sklypu (plotu), arba kiti tuometinių žemėtvarkos skyrių (nuo 2010 m. liepos 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių) išduoti dokumentai (pažymos, leidimai, įsakymai ir kiti dokumentai) suteikiantys teisę naudotis valstybinės žemės plotu, arba
2) žemės ūkio naudmenų ir (ar) pasėlių deklaravimo dokumentus (jeigu nebuvo sudarytų pirmiau nurodytų valstybinės žemės nuomos sutarčių ar kitų išduotų dokumentų suteikiančių teisę naudoti valstybinės žemės plotą), kuriose būtų ne vėliau kaip nuo 2004 m. rugpjūčio 7 d. nurodytas deklaruojamas laukas, kurį asmuo pageidauja įsigyti nuosavybėn, kaip naudojamą nuo 2004 m. rugpjūčio 7 d. ir planų, pateiktų kartu su žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracija, kopijas ir dokumentus, kad už ne vėliau kaip nuo 2004 m. rugpjūčio 7 d. naudojamą valstybinės žemės plotą, kurį asmuo pageidauja įsigyti nuosavybėn, kiekvienais metais buvo mokėtas žemės nuomos mokestis, arba
3) už ne vėliau kaip nuo 2004 m. rugpjūčio 7 d. naudojamą valstybinės žemės plotą, kurį asmuo pageidauja įsigyti nuosavybėn, kiekvienais metais buvo mokėtas žemės nuomos mokestis.


Paskutinis atnaujinimas: 2013-03-28 10:16:23

Artimiausi renginiai
  
 
 
  
     
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.