NZT - DĖL GRIOVIŲ UŽIMTOS ŽEMĖS

 

English

 Pradžia
 

 
Aktualu pranešėjams 
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
VIDINIS KANALAS
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 20068416
Šiandien apsilankė: 3381
Dabar naršo: 241
  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

DĖL GRIOVIŲ UŽIMTOS ŽEMĖS

Kaip turi būti apskaičiuojama miško žemei priskirtos grioviu užimtos žemės dalies kaina, jeigu grioviu užimta žemės dalis nėra taksuota?

Žemės ūkio ministerijos 2017-01-27 rašte Nr. 2D-304-(12.144E) nurodyta, kad tuo atveju, jei žemės sklypo kadastrinių matavimų, nustatant žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje (toliau – kadastriniai matavimai), metu kartografuojant žemės naudmenas griovio užimtas žemės plotas yra miško žemėje, tai minėtas griovio užimtas žemės plotas priskirtinas prie miško žemės.

Atsižvelgiant į tai, kad miško žemės plotuose esančių griovių užimti plotai priskiriami prie miško žemės, šių griovių užimtų plotų vertė turėtų būti apskaičiuojama taip, kaip miško žemės (be medynų tūrio) vertė, t. y. pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 patvirtintos Žemės įvertinimo metodikos 2 punktą užpildant šios metodikos 9 priedą. Jeigu grioviu užimta žemės dalis priskirta miško žemei ir nėra taksuota, šios griovio dalies žemės vertė turi būti apskaičiuojama taikant artimiausio (besiribojančio) taksuoto kvartalo rodiklius.

Šiuo atveju pildant žemės sklypo kadastro duomenų formos lentelę ,,Žemės naudmenų eksplikacija (ha)“, miško žemės plotuose esančių griovių užimtas plotas turėtų būti priskirtinas prie miško ploto, o pildant lentelę ,,Žemės sklypo vertė“ šių griovių plotų vertė – prie miško žemės ir medynų vertės. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2017-06-12 raštą Nr. 2D-2082-(12.144 E).

Ar grioviu užimtai žemės daliai, kuri priskirta miško žemei ir nėra taksuota, taikytinas XXVI Miško naudojimo apribojimas?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 2 straipsnio 4 dalies nuostatomis, specialiosios žemės naudojimo sąlygos – įstatymais ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nustatyti ūkinės ir (ar) kitokios veiklos apribojimai, priklausantys nuo geografinės padėties, gretimybių, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, žemės sklypo naudojimo būdo ir jame vykdomos konkrečios veiklos, žemės sklype esančių statinių, aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos poreikių.

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 22 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad kai, patvirtinus naują teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, Nekilnojamojo turto registre įregistruotam žemės sklypui (ar jo daliai) turi būti taikomos papildomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos arba panaikinamos anksčiau šiam sklypui (ar jo daliai) taikytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto organizatorius per vieną mėnesį nuo teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto patvirtinimo apie tai raštu praneša žemės sklypo savininkui arba valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojui, nurodydamas konkrečias taikytinas ar panaikinamas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, ir Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikia Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pranešimą, kurio pagrindu jis žemės sklypo registro įraše padaro atitinkamą žymą apie taikomas ar panaikintas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 2 punktą, tvirtinant bendruosius, specialiuosius, detaliuosius planus, kartu turi būti nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kurių pagrindu taikomi ūkinės veiklos apribojimai, taip pat valstybinių parkų planavimo schemose nustatytų kraštovaizdžio tvarkymo zonų reglamentai kiekvienam įsigyjamam privatinėn nuosavybėn, suteikiamam naudotis ar išsinuomojamam žemės sklypui. Taip pat žemės sklypams nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos įrašomos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 22 straipsnio ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534, nustatyta tvarka.

Atsižvelgiant į išdėstytąsias teisės aktų nuostatas, darytina išvada, kad jeigu pagal teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto sprendinius žemės sklypui nustatyta specialioji žemės naudojimo sąlyga, atliekant žemės sklypo kadastrinius matavimus minėtoji sąlyga turi būti nurodyta ir žemės sklypo kadastro duomenų byloje. Taip pat pažymėtina, kad jei grioviu užimta žemė priskirtina prie miško žemės, minėtam plotui turi būti taikytini miško žemei priskirtini pagal teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą ar teisės aktais nustatyti žemės naudojimo apribojimai. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2017-06-12 raštą Nr. 2D-2082-(12.144 E).

 

 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-28 09:37:00

Artimiausi renginiai
  
 
 
  
     
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.