NZT - DĖL KELIO JUOSTŲ KADASTRINIŲ MATAVIMŲ

 

English


  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

DĖL KELIO JUOSTŲ KADASTRINIŲ MATAVIMŲ

Pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 2 straipsnio 8 dalį, kelio juosta – žemės juosta, kurioje nutiestas arba tiesiamas kelias.

Šio straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelio elementai yra šie: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai ir kitos vandens nuleidimo sistemos, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdiniai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių elementų užimama žeme.

Pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymą ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą žemės reformos žemėtvarkos projektai priskiriami specialiojo teritorijų planavimo dokumentams. Vienas iš specialiojo teritorijų planavimo uždavinių yra plėtoti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, energetikos sistemas bei kitą infrastruktūrą ir rezervuoti teritorijas jų plėtrai.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, kelio sudėtinės dalys (kelkraščiai, kelio grioviai, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai ir kiti kelio objektai) turi būti kelio juostos ribose.

Žemės sklypo (kelio juostos) kadastro duomenų nustatymo ir kadastro duomenų bylos tikrinimo metu nustačius, jog kelio plotis dėl kelio sudėtinių dalių ribų neatitinka žemės reformos žemėtvarkos projekto plane, kuris laikytinas šio žemės sklypo (kelių juostos) teritorijų planavimo dokumentu, nurodyto kelio pločio, t. y. vietomis dėl kelio sudėtinių dalių kelio plotis yra platesnis, nei nurodytas žemės reformos žemėtvarkos projekto plane, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Teritorinio skyriaus (toliau – Teritorinis skyrius) sprendimas turėtų būti priimtas įvertinus kelio sudėtinių dalių (statinių) įrengimo laiką bei atsižvelgus į nustatytus kelio juostos pločių skirtumus tarp kadastrinių matavimų metu nustatyto kelio juostos pločio ir žemės reformos žemėtvarkos projekto plane nurodyto kelio juostos pločio, taip pat žemės reformos žemėtvarkos projekto mastelį.

Tuo atveju, kai kadastrinių matavimų metu nustatytas kelio juostos plotis neatitinka žemės reformos žemėtvarkos projekte, kuris laikomas kelio juostos teritorijų planavimo dokumentu, nurodyto kelio pločio dėl keliui priklausančios (-ių) sudėtinės (-ių) dalies (-ių), įrengtos (-ų) iki šio žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo, ribų, tačiau nustatyti pločių skirtumai nežymūs, t. y. šie skirtumai žemės reformos žemėtvarkos projekte, atsižvelgiant į jo mastelį, negali būti nustatyti (pastebėti), manome, kad Teritorinis skyrius tokį žemės sklypo (kelio juostos) planą turėtų derinti. Kitais atvejais – žemės sklypo (kelio juostos) kadastro duomenų bylos tikrinimo akte turėtų nurodyti, kad žemės sklypo (kelio juostos) ribos neatitinka žemės reformos žemėtvarkos projekto plane nurodytų šio žemės sklypo (kelio juostos) ribų.

Pastaraisiais atvejais, t. y. nustačius, kad žemės sklypo (kelio juostos) plotis neatitinka žemės reformos žemėtvarkos projekte nurodyto šio žemės sklypo (kelio juostos) pločio dėl kelio sudėtinių dalių, kurios įrengtos iki žemės reformos žemėtvarkos projekto, laikytino kelio juostos teritorijų planavimo dokumentu, patvirtinimo, Teritorinis skyrius inicijuoja šio žemės reformos žemėtvarkos projekto patikslinimą, o kitu atveju, kai žemės sklypo (kelio juostos) plotis neatitinka žemės reformos žemėtvarkos projekto plane nurodyto šio žemės sklypo (kelio juostos) pločio dėl kelio sudėtinių dalių, įrengtų jau po žemės reformos žemėtvarkos projekto, laikytino kelio juostos teritorijų planavimo dokumentu, patvirtinimo, siūlyti žemės sklypo (kelio juostos) savininkui inicijuoti naujo žemės sklypo (kelio juostos) teritorijų planavimo dokumento rengimą arba esant būtinybei Lietuvos Respublikos žemės įstatyme numatytais atvejais ir tvarka žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2013-01-25 raštą Nr. 2D-454(12.144).

 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-28 09:46:38

 

 
Aktualu pranešėjams 
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
VIDINIS KANALAS
Artimiausi renginiai
Apie nžt
Istorija
Logotipas
Apie NŽT 


Informacija teikiama
tel. 8 706 86 666 ir
   8 706 85 087

Nepavykus prisiskambinti, prašome kreiptis el. paštu
nzt@nzt.lt

Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 19567619
Šiandien apsilankė: 15932
Dabar naršo: 239
  
 
 
  
     
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.