NZT - Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo taikymo vykdant žemės konsolidaciją

 

English

 Pradžia
 

M. KRUPAVIČIAUS VARDO ATMINIMO MEDALIS

 
Aktualu pranešėjams 
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
VIDINIS KANALAS
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 23735321
Šiandien apsilankė: 1845
Dabar naršo: 33
  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo taikymo vykdant žemės konsolidaciją

 Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo (toliau – Įstatymas) 3 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, asmuo ar susiję asmenys gali įsigyti tiek žemės, kad bendras jų iš valstybės įgytos žemės ūkio paskirties žemės plotas nebūtų didesnis kaip 300 ha, o bendras jiems priklausantis iš valstybės ir kitų asmenų įgytos žemės ūkio paskirties žemės plotas nebūtų didesnis kaip 500 ha. Minėtos Įstatymo nuostatos priimtos siekiant riboti asmenų, nedirbusių žemės ūkyje ir neketinančių verstis žemės ūkio veikla, žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo galimybes, kad būtų išsaugoti dirbamos žemės plotai, vietinių gyventojų galimybė pasilikti gyventi ir užsidirbti kaime.
 Pažymėtina, kad Įstatymo nuostatos reglamentuoja būtent žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo teisinius santykius ir žemės sklypų ribų pertvarkymo rengiant bei įgyvendinant žemės konsolidacijos projektą reglamentavimo neapima.
 Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 2 straipsnio 9 punkte žemės konsolidacija apibrėžiama kaip žemėtvarkos dalis, kai kompleksiškai pertvarkomos tam tikroje kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių žemės sklypų ribos, šiuos žemės sklypus sujungiant taip, kad būtų suformuotos racionaliai tvarkomos žemės ūkio valdos, pagerinta jų struktūra, sukurta reikiama kaimo infrastruktūra ir įgyvendinti kiti žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos apsaugos politikos tikslai ir uždaviniai. Žemės konsolidacijos projekto tikslas – suformuoti racionalaus dydžio ir formos žemės ūkio bei miškų ūkio paskirties žemės sklypus, sustambinti žemės valdas ir pagerinti jų glaustumą, sukurti reikiamą kaimo infrastruktūrą ir įgyvendinti kitus Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 2005 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) 4 punkte numatytus uždavinius.
 Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Žemės įstatymą ir Taisyklių nustatyta tvarka, pertvarkant privačios, savivaldybės ir valstybinės žemės sklypus į žemės konsolidacijos projekto metu suformuotus žemės sklypus, suinteresuotieji asmenys sudaro notaro tvirtinamą žemės konsolidacijos sutartį, bet ne žemės pirkimo-pardavimo, mainų ar kitą įsigijimo sandorį. Žemės įstatymo 52 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad pagal žemės konsolidacijos sutartį Nekilnojamojo turto registre įregistruoti valstybinės, savivaldybės ir privačios žemės sklypai, įtraukti į žemės konsolidacijos projekto teritoriją, konsoliduojami, t. y. kompleksiškai pertvarkomi (padalijami, atidalijami, sujungiami, atliekamas jų perdalijimas) į žemės sklypus, suformuotus pagal patvirtintą žemės konsolidacijos projektą. Šioje nuostatoje apie žemės įsigijimą pagal konsolidacijos sutartis nėra užsimenama. Taigi, pagal žemės konsolidacijos sutartį, šios sutarties šalys sutaria pertvarkyti joms nuosavybės arba patikėjimo teise priklausančius žemės konsolidacijos projekto metu suformuotus žemės sklypus, o žemės konsolidacijos procesas yra vykdomas ne įsigyjant naujus žemės sklypus, bet pertvarkant jau suformuotų žemės sklypų ribas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ir tais atvejais, kai kadastro tvarkytojas patikslina kadastro žemėlapyje pažymėtas žemės sklypo ribas ir pagal patikslintus duomenis nustatoma, kad žemės sklypo plotas yra didesnis, nei buvo nustatyta anksčiau, nelaikoma, kad žemės sklypo plotas padidėjo, ir Įstatymo nuostatos, nustatančios didžiausią leistiną įsigyti žemės ploto dydį, netaikomos.
 Taigi, atsižvelgiant į tai, kad nuosavybės teise valdomų žemės sklypų didinimas sudarant įsigijimo sandorius nėra žemės konsolidacijos tikslas, žemės konsolidacijos metu vykdomi žemės sklypų ribų pakeitimai įsigijimu nelaikytini, ir asmenims, dalyvaujantiems konsolidacijos projektuose, Įstatymo nuostatos netaikytinos. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad nors pagal Įstatymo 2 straipsnio 5 dalį asmenims, Žemės įstatymo nustatyta tvarka pageidaujantiems pirmumo teise įsigyti žemės ūkio paskirties žemės sklypus, priskirtus žemės konsolidacijos projekto teritorijai, Įstatymo 2 straipsnyje nustatyti reikalavimai netaikomi ir leidimas įsigyti žemės ūkio paskirties žemės neprivalomas, šie asmenys nuo reikalavimo iki žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo sandorio sudarymo užpildyti žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad sudarius minėtą įsigijimo sandorį šio asmens ir su juo susijusių asmenų turimos žemės ūkio paskirties žemės plotas neviršys didžiausio žemės ūkio paskirties žemės ploto dydžio, kurį asmuo ir su juo susiję asmenys kartu gali įsigyti pagal Įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalis, neatleidžiami.

Rekomendacijos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2014-10-16 rašte pateiktą nuomonę


Paskutinis atnaujinimas: 2014-11-19 10:31:39

Artimiausi renginiai
  
 
 

 

  Geoportalas INSPIRE įgyvendinimas Lietuvoje Elektroninės paslaugos
 Žemės stebesėnos programa   LITPOS  
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.