NZT - Dėl NŽT teritorinių padalinių dalyvavimo žemės sklypų ribų paženklinime ir surašyto akto kopijos bei žemės sklypo plano fragmento siuntimo NŽT teritoriniams padaliniams

 

English


  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Dėl NŽT teritorinių padalinių dalyvavimo žemės sklypų ribų paženklinime ir surašyto akto kopijos bei žemės sklypo plano fragmento siuntimo NŽT teritoriniams padaliniams

    Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2005, Nr. 80-2899) (toliau – Nuostatai), 32.1 punkte nurodyta, kad nustatant žemės sklypo kadastro duomenis, nustatomos ir riboženkliais paženklinamos (jeigu anksčiau tai nebuvo atlikta) žemės sklypo ribos arba atstatomi sunaikinti anksčiau paženklintų žemės sklypo ribų riboženkliai. Žemės sklypo ribos vietovėje paženklinamos dalyvaujant žemės sklypo savininkui (esamajam arba būsimajam) arba jo įgaliotam asmeniui, taip pat suinteresuotiems asmenims – gretimų sklypų savininkams arba jų įgaliotiems asmenims (toliau – kviestieji asmenys). Kviestiesiems asmenims kvietimai įteikiami asmeniškai arba ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki ribų ženklinimo išsiunčiami registruotu laišku. Jeigu pastarieji kvietime nurodytu laiku neatvyksta, darbai tęsiami be jų. Kviestiesiems asmenims, kurie neatvyko ir (arba) kurie atvyko, tačiau nepateikė pastabų raštu ir (arba) atsisakė pasirašyti paženklinimo–parodymo akte, vykdytojas registruotu laišku išsiunčia žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto kopiją ir žemės sklypo plano fragmentą (ištrauką), kur nurodomi paženklinimo metu nustatyti paženklintojo ir besiribojančio žemės sklypo ribų posūkio taškai, jų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje ir šių žemės sklypų kadastro numeriai. Be to, kviestiesiems asmenims pranešama, kad pastabas dėl kadastrinių matavimų ir jų metu surašyto žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto jie gali pateikti matininko nurodytu adresu raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto kopijos ir žemės sklypo plano fragmento (ištraukos) gavimo.
     Nuostatų 65 punkte nurodyta, kad pagal Nuostatų reikalavimus parengtą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą matininkas pateikia teritoriniam skyriui ar Nuostatų 651 punkte nustatytu atveju – valstybės įmonei Registrų centrui ir apie tai informuoja užsakovą. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla tikrinama vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos vadovo patvirtintomis taisyklėmis.
     Pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., Nr. 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) 7 straipsnio 1 dalį Nacionalinė žemės tarnyba yra visos Lietuvos Respublikos valstybinės žemės patikėjimo teisės subjektas (patikėtinis), išskyrus žemę, kuri šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka patikėjimo teise perduota kitiems subjektams.
     Tuo atveju, kai ženklinamas žemės sklypas ribojasi su valstybine žeme, į ženklinimą turi būti kviečiamas teritorinio skyriaus atstovas (kviestinis asmuo). Nuostatai nenumato galimybės kviestinius asmenis į ženklinimą kviesti kitokiu būdu, kaip tik išsiunčiant registruotus laiškus arba kvietimus įteikiant asmeniškai, tačiau sutinkame, kad teritoriniams skyriams kvietimai atvykti į ženklinimą gali būti siunčiami elektroniniu paštu (teritorinių skyrių bendrieji elektroninių paštų adresai skelbiami Nacionalinės žemės tarnybos tinklalapyje www.nzt.lt). Jeigu kvietimai išsiųsti teritoriniams skyriams elektroniniu paštu, šių kvietimų kopijas ir papildomą informaciją apie išsiuntimą matininkai, vadovaudamiesi Nuostatų 64.11 punktu, privalo komplektuoti žemės sklypų kadastro duomenų bylose.
    Taip pat pažymime, kad jeigu teritorinių skyrių atstovai nedalyvauja žemės sklypų ribų ženklinime ir žemės sklypų kadastro duomenų bylos, vadovaujantis Nuostatų 65 punktu, bus pateiktos teritoriniams skyriams tikrinti, matininkai gali nesiųsti teritoriniams skyriams žemės sklypų ribų paženklinimo–parodymo aktų kopijų ir žemės sklypų planų fragmentų (ištraukų). Teritoriniai skyriai, gavę žemės sklypų kadastro duomenų bylas, patikrins žemės sklypų ribų atitiktį teritorijų planavimo dokumentams ir priims sprendimus dėl žemės sklypų ribų teisingumo. Kai žemės sklypų kadastro duomenų bylos, vadovaujantis Nuostatų 651 punktu, teikiamos tiesiogiai valstybės įmonei Registrų centrui, matininkai, vadovaudamiesi Nuostatų 32.1.1.3 punktu, privalo teritoriniams skyriams siųsti žemės sklypų ribų paženklinimo–parodymo aktų kopijas ir žemės sklypų planų fragmentus (ištraukas). Šiuo atveju žemės sklypų kadastro duomenų bylos valstybės įmonei Registrų centrui gali būti teikiamos tik pasibaigus 30 dienų pastabų pateikimo terminui.


Paskutinis atnaujinimas: 2013-02-25 16:27:23

 

 

 
Aktualu pranešėjams 
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
VIDINIS KANALAS
Artimiausi renginiai
Apie nžt
Istorija
Logotipas
Apie NŽT 


Informacija teikiama
tel. 8 706 86 666

Nepavykus prisiskambinti, prašome kreiptis el. paštu
nzt@nzt.lt

Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 15772091
Šiandien apsilankė: 14690
Dabar naršo: 165
  
 
 
  
     
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.