NZT - Dėl papildomų specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų nustatymo

 

English

 Pradžia
 

 

Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 10371482
Šiandien apsilankė: 4303
Dabar naršo: 195
  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Dėl papildomų specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų nustatymo

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652) 2.2 punkte nurodyta, kad tvirtinant bendruosius, specialiuosius, detaliuosius planus, kartu turi būti nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kurių pagrindu taikomi ūkinės veiklos apribojimai.
 Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) 22 straipsnio 5 dalyje yra nustatytas reikalavimas teritorijų planavimo dokumento ar jo patikslinimo organizatoriui per vieną mėnesį nuo teritorijų planavimo dokumento ar jo patikslinimo patvirtinimo pranešti žemės savininkui bei Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui apie įregistruotam žemės sklypui taikomas papildomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Iš šios nuostatos akivaizdu, kad net esant suformuotam ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotam žemės sklypui gali būti nustatomos papildomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.
 Vadovaujantis Žemės įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nustatytu reglamentavimu, konkrečiam žemės sklypui taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos įrašomos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą registruojant suformuotus naujus žemės sklypus pagal teritorijų planavimo dokumentus. Žemės įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad žemėtvarkos dokumentų sistemą sudaro specialiojo planavimo žemėtvarkos dokumentai – žemėtvarkos schemos, kaimo plėtros žemėtvarkos projektai, žemės valdos projektai.
 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) 18 straipsnio 8 dalis numato, kad patvirtinti specialieji planai galioja neterminuotai, o 9 dalis reglamentuoja, kad specialiųjų planų keitimai rengiami, svarstomi, derinami, tikrinami, tvirtinami ta pačia tvarka kaip ir specialusis planas. Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad detaliųjų planų sprendiniai galioja neterminuotai, jeigu tvirtinant detalųjį planą nebuvo nustatytas konkretus galiojimo terminas, o 7 dalyje įtvirtinta, kad detaliųjų planų keitimai rengiami, derinami ir tvirtinami ta pačia tvarka kaip ir detalusis planas. Darytina išvada, kad visi teritorijų planavimo dokumentai galioja neterminuotai, todėl, pasikeitus esamai situacijai, pavyzdžiui, atsiradus poreikiui nustatyti papildomą specialiąją žemės naudojimo sąlygą, teritorijoje, kurią apima galiojantis teritorijų planavimo dokumentas, būtina daryti to teritorijų planavimo dokumento pakeitimą. Tai patvirtina ir Žemės įstatymo 22 straipsnio 5 dalies 2 sakinys, kuriuo teritorijų planavimo dokumento ar jo patikslinimo organizatoriui nustatomas reikalavimas informuoti žemės sklypo savininką bei Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją, kai patvirtinus naują teritorijų planavimo dokumentą ar jo patikslinimą, Nekilnojamojo turto registre įregistruotam žemės sklypui turi būti taikomos papildomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Minėtame įstatyme nėra įtvirtinta galimybė nustatyti papildomą specialiąją žemės naudojimo sąlygą nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar jo pakeitimo.
 Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735) 18 straipsnio 9 dalis įtvirtina galimybę žemės reformos procese nustačius teisės aktų pažeidimus nesant ginčo juos ištaisyti administracine tvarka, todėl manytina, kad klaidos atveju (neteisingai nustačius kadastro duomenis, susijusius su specialiąja žemės naudojimo sąlyga) šios nuostatos pagrindu ir esant esamo ar būsimo žemės sklypo savininko sutikimui galėtų būti koreguojami žemės sklypo kadastro duomenys.

 Parengta pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2013-07-15 raštą Nr. 2D-3659(12.152).


Paskutinis atnaujinimas: 2013-07-22 11:22:01

Artimiausi renginiai
  
 
 
 
 
  
     
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.