NZT - DĖL PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ PAKRANTĖS ŽEMĖS PAVIRŠIAUS VIDUTINIO NUOLYDŽIO / POLINKIO KAMPO NUSTATYMO IR PAVIRŠINIŲ VANDENSTELKINIŲ PAKRANTĖS APSAUGOS JUOSTOS PLOČIO APSKAIČIAVIMO ATLIEKANT ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRINIUS MATAVIMUS, NUSTATANT ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ POSŪKIO TAŠKŲ IR RIBOŽENKLIŲ KOORDINATES VALSTYBINĖJE KOORDINAČIŲ SISTEMOJE.

 

English

 Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 22363316
Šiandien apsilankė: 12127
Dabar naršo: 178
DĖL PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ PAKRANTĖS ŽEMĖS PAVIRŠIAUS VIDUTINIO NUOLYDŽIO / POLINKIO KAMPO NUSTATYMO IR PAVIRŠINIŲ VANDENSTELKINIŲ PAKRANTĖS APSAUGOS JUOSTOS PLOČIO APSKAIČIAVIMO ATLIEKANT ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRINIUS MATAVIMUS, NUSTATANT ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ POSŪKIO TAŠKŲ IR RIBOŽENKLIŲ KOORDINATES VALSTYBINĖJE KOORDINAČIŲ SISTEMOJE.

 Žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), bei Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“ (toliau – Taisyklės).
 Nuostatų 32.1.4 papunktyje nurodyta, kad kadastrinių matavimų metu yra kartografuojami objektai, dėl kurių nustatytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.
 Taisyklių 38.5.4.4 papunktyje nurodyta, kad braižomo žemės sklypo plano antroje pusėje ketvirtoje 10 lentelės skiltyje nurodomas teritorijos, kurioje turi būti taikoma specialioji žemės naudojimo sąlyga, plotaskvadratiniais metrais (kvadratinio metro tikslumu).
 Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 „Dėl Paviršinių vandenstelkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašo), 8 punkte nurodyta, kad paviršinio vandens telkinio pakrantės žemės paviršiaus vidutinis nuolydžio / polinkio kampas nustatomas prilyginant jį polinkiokampui tiesios linijos, kurios dviejų taškų, tarp kurių atstumas projekcijoje yra 10 m, aukščių skirtumas lygus didžiausiam aukščių skirtumui žemės paviršiaus 10 m pločio ruože, matuojant statmenai kranto linijai nuo pakrantės šlaito viršutinės briaunos, okai pakrantės šlaito nėra – nuo kranto linijos.
 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2020-09-21 rašte Nr. (65)-D8(E)-5156 „Dėl paviršinio vandens telkinio pakrantės žemės paviršiaus vidutinio nuolydžio/polinkio kampo nustatymo“ pateikė specialistų nuomonę dėl paviršinio vandens telkinio pakrantės žemės paviršiaus vidutinis nuolydžio / polinkio kampo nustatymo atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus, nustatant žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje(toliau – kadastriniai matavimai).
 Aplinkos ministerijos nuomone, kadastrinių matavimų metu nustatant paviršinio vandens telkinio pakrantės žemės paviršiaus vidutinis nuolydžio / polinkio kampą turi būti atkreiptas dėmesys į tai, kad Aprašo 5.1.1 – 5.1.3 papunkčiuose nustatyta, kad matuojamas yra „pakrantės žemės paviršiaus vidutinis nuolydžio/polinkio kampas“. Aplinkos ministerija atkreipė dėmesį, kad gamtinėje aplinkoje nėra pakrančių ar šlaitų, kurių paviršius būtų idealiai lygus arba pasviręs vienodunuolydžio / polinkio kampu. Todėl savaime suprantama, kad turi būti skaičiuojamas vidutinis paviršių nuolydžio / polinkio kampas, nuo pakrantės šlaito viršutinės briaunos taško statmenai kranto linijai tiesiant įsivaizduojamas linijas (jų tąsas) per visus10 m atstume esančius skirtingo polinkio paviršius ir jų lūžio taškus bei išvedant jų vidurkį.
 Aplinkos ministerija pasiūlė, nustatant paviršinio vandens telkinio pakrantės žemės paviršiaus vidutinis nuolydžio / polinkio kampą, praktikoje naudotis pateikta schema (mėlyna spalva pažymėtos esamų žemės paviršių linijų tąsos ir tarp jų esanti išskaičiuota vidutinė žemės paviršiaus linija, nuo kurios skaičiuojamas vidutinis nuolydžio/polinkio kampas) (1 pav.).


1 pav. Schema, pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2020-09-21 rašte Nr. (65)-D8(E)-5156 „Dėl paviršinio vandens telkinio pakrantės žemės paviršiaus vidutinio nuolydžio/polinkio kampo nustatymo“

Atkreipiame dėmesį, kad Aprašo 5 punkte nurodyta, jog priklausomai nuo apskaičiuoto pakrantės žemės paviršiaus vidutinis nuolydžio / polinkio kampo dydžio priklauso apsaugos juostos išorinė riba, kuri turi būti nutolusi nuo pakrantės šlaito, o kai pakrantės šlaito nėra, – nuo kranto linijos, Apraše nurodytaisatstumais.
 Aprašo 9 punkte nurodyta, jog paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos zonos plotis nepriklauso nuo apskaičiuoto paviršinio vandens telkinio pakrantės žemės paviršiaus vidutinio nuolydžio / polinkio kampo dydžio, o yra nustatomas atsižvelgiant į paviršinio vandens telkinio ilgį (upėms) arba plotį (ežerams ir tvenkiniams) išskyrus Aprašo 10 ir 11 punktuose nurodytaisatvejais.

Parengta pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2020-09-21 raštą Nr. (65)-D8(E)-5156 „Dėl paviršinio vandens telkinio pakrantės žemės paviršiaus vidutinio nuolydžio/polinkio kampo nustatymo“.


Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-19 09:23:32

  Geoportalas INSPIRE įgyvendinimas Lietuvoje Elektroninės paslaugos
 Žemės stebesėnos programa   LITPOS  
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.