NZT - DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ NAIKINIMO

 

English


  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ NAIKINIMO

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad konkrečiam žemės sklypui taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos įrašomos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą registruojant suformuotus naujus (teritorijose, kuriose iki teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo nebuvo suformuoti žemės sklypai) žemės sklypus pagal teritorijų planavimo dokumentus. Šioje nuostatoje taip pat nurodyta, kad tuo atveju, kai patvirtinus naują teritorijų planavimo dokumentą ar jo patikslinimą, Nekilnojamojo turto registre įregistruotam žemės sklypui (ar jo daliai) turi būti taikomos papildomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos arba panaikinamos anksčiau sklypui taikytos sąlygos, teritorijų planavimo dokumento ar jo patikslinimo organizatorius per vieną mėnesį nuo teritorijų planavimo dokumento ar jo patikslinimo patvirtinimo apie tai raštu praneša žemės sklypo savininkui arba valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojui, nurodydamas konkrečias taikytinas ar panaikinamas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, ir Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikia Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pranešimą, kurio pagrindu jis žemės sklypo registro įraše padaro atitinkamą žymą apie taikomas ar panaikintas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Taigi pagal šias nuostatas specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatymas ar panaikinimas siejamas su atitinkamais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais. Šiuo metu galiojantys teisės aktai nenustato reglamentavimo, pagal kurį teritorijų planavimo dokumento pagrindu nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos galėtų būti panaikinamos nekeičiant teritorijų planavimo dokumento.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“ 2.2 punktą mėgėjų sodo teritorijoje žemės sklypai gali būti formuojami ir jų kadastro duomenys nustatomi pagal sodo suplanavimo projektus. Manytume, kad tais atvejais, kai galiojančios specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, taikytinos mėgėjų sodo teritorijoje esantiems žemės sklypams, sodo suplanavimo projektų sprendiniuose nenurodytos, naikinant šias sąlygas nereikėtų rengti naujo ar keisti teritorijų planavimo dokumento.

Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (toliau – Nuostatai) , 841.1.1.2.5 punktą keičiant jau suformuoto žemės sklypo kadastro duomenis – žemės naudojimo specialiąsias sąlygas, priimamas Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto žemėtvarkos skyriaus vadovo sprendimas dėl žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo ar pakeitimo.

Pagal minėtų Nuostatų 56 punktą tais atvejais, kai nustatoma, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruoti statiniai yra nugriauti, duomenys apie juos žemės sklypo kadastro duomenų formoje neįrašomi. Teikiant kadastro tvarkytojui prašymą sunaikintam (sunykusiam) statiniui išregistruoti pateikiama pažyma apie sunaikintą statinį (tuo atveju, jeigu šiam statiniui statyti buvo reikalingas statybą leidžiantis dokumentas arba Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos patvirtinta deklaracija apie statybos užbaigimą).

Todėl manytume, kad analogiškai tokiais atvejais, kai nebelieka pagrindo taikyti nustatytą specialiąją žemės naudojimo sąlygą, taikytiną žemės sklypui, esančiam mėgėjų sodo teritorijoje, suplanuotoje sodo suplanavimo projektu, kadastrinių matavimų vykdytojas, rengdamas kadastro duomenų bylą, turėtų šios sąlygos nebenurodyti kadastro duomenų formos lentelėse. Be to, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 64.13 punkte nurodyta, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje, be kitų išvardintų dokumentų, komplektuojami ir kiti dokumentai, kurių pagrindu atlikti kadastriniai matavimai. Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, manome, kad Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vadovui pateiktoje kadastro duomenų byloje turėtų būti kompetentingos (pvz., savivaldybės) institucijos ar įmonės (pvz., elektros tinklų ar ryšių linijas eksploatuojančios įmonės) išduotas dokumentas (pažyma ar kt.), patvirtinantis faktą, kad objekto, dėl kurio buvo pritaikyta specialioji žemės naudojimo sąlyga, nėra.

Nustačius, kad pateikti dokumentai atitinka teisės aktų reikalavimus ir, be kita ko, patvirtina, kad yra pagrindas panaikinti galiojančią specialiąją žemės naudojimo sąlygą, priimamas Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vadovo sprendimas dėl žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo ar pakeitimo, kuris pateikiamas kadastro tvarkytojui kartu su prašymu įrašyti ar pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis (minėtų nuostatų 841.1.1 punktas).

 

 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-28 09:15:55

 

 
Aktualu pranešėjams 
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
VIDINIS KANALAS
Artimiausi renginiai
Apie nžt
Istorija
Logotipas
Apie NŽT 


Informacija teikiama
tel. 8 706 86 666 ir
   8 706 85 087

Nepavykus prisiskambinti, prašome kreiptis el. paštu
nzt@nzt.lt

Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 20068547
Šiandien apsilankė: 3512
Dabar naršo: 240
  
 
 
  
     
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.