NZT - Dėl terminų pareikšti arba pakeisti valią dėl nuosavybės teisių į žemę, miškus, vandens telkinius atkūrimo ar atlyginimo už valstybės išperkamus žemę, miškus, vandens telkinius būdo

 

English

 Pradžia
 

 
Aktualu pranešėjams 
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
VIDINIS KANALAS
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 21303942
Šiandien apsilankė: 20754
Dabar naršo: 121
  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Dėl terminų pareikšti arba pakeisti valią dėl nuosavybės teisių į žemę, miškus, vandens telkinius atkūrimo ar atlyginimo už valstybės išperkamus žemę, miškus, vandens telkinius būdo

Šiuo metu galiojančios redakcijos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – Įstatymas) (Žin., 1997, Nr. 65-1558) 21 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta nuostata, kad tuo atveju, kai šio įstatymo nustatytais terminais piliečiai nepareiškė valios dėl būdo, kuriuo atkuriamos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą ar atlyginama už valstybės išperkamą turtą, arba nepareiškė valios dėl atlyginimo būdo pakeitimo, kai prašyme nurodytas nuosavybės teisių atkūrimo būdas nenumatytas Įstatyme, ar nurodytuoju būdu nėra galimybių atkurti nuosavybės teisių ir (ar) atlyginti už nekilnojamąjį turtą, nuosavybės teisės šiems piliečiams atkuriamos atlyginant pinigais. Taigi taikant šią Įstatymo nuostatą, svarbu išsiaiškinti valios dėl nuosavybės teisių atkūrimo ar atlyginimo už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą būdo pareiškimo ir (ar) pakeitimo teisinį reglamentavimą.
Galimybė piliečiui pakeisti savo pareikštą valią dėl būdo, kuriuo valstybė atlygina už išperkamą nekilnojamąjį turtą, ir terminai, iki kada tai galima padaryti, buvo nustatyti pirminėje Lietuvos Respublikos Seimo priimto 1997 m. liepos 1 d. Įstatymo redakcijoje, 1999 m. gegužės 13 d. priimtame Įstatymo 2, 4, 5, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatyme (Žin., 1999, Nr. 48-1522), 2001 m. rugpjūčio 3 d. priimtame Įstatymo 2, 4, 6, 10, 12, 16, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatyme (Žin., 2001, Nr. 71-2518) bei 2002 m. sausio 15 d. priimtame Įstatymo 2, 8, 12, 15, 16, 18, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatyme (Žin., 2002, Nr. 5-161).
Galimybė piliečiui pakeisti savo pareikštą valią dėl nuosavybės teisių atkūrimo į iki 1995 m. birželio 1 d. miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose turėtą žemę būdo ir terminas, iki kada tai galima padaryti, buvo nustatyti Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. balandžio 2 d. priimtame Įstatymo 5, 12, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatyme (Žin., 2002, Nr. 41-1526).
Galimybė piliečiui iki 2003 m. balandžio 1 d. pareikšti arba pakeisti valią dėl būdo, kuriuo atkuriamos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą, buvo nustatyta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. spalio 15 d. priimtame Įstatymo 10 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatyme (Žin., 2002, Nr. 102-4552).
Galimybė piliečiui pakeisti pareikštą valią, kad jam už valstybės išperkamą turtą būtų atlyginta pinigais, bei prašyti už išperkamą turtą atlyginti vertybiniais popieriais ir terminai tam padaryti buvo nustatyti Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. spalio 14 d. priimtame Įstatymo 2, 10, 12, 15, 17, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatyme (Žin., 2003, Nr. 101-4542) bei 2005 m. gegužės 26 d. priimtame Įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatyme (Žin., 2005, Nr. 72-2588).
Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. gegužės 19 d. priimtame Įstatymo 16 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatyme (Žin., 2009, Nr. 61-2407) buvo nustatyta, kad asmenys, pateikę prašymus gauti nuosavybėn neatlygintinai lygiavertį turėtajam žemės, miško ar vandens telkinio plotą, esantį valstybinio parko, valstybinio draustinio teritorijoje, jeigu šie prašymai po 2007 m. liepos 10 d. negali būti tenkinami, turi teisę iki 2010 m. sausio 1 d. pakeisti valią dėl būdo, kuriuo atkuriamos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą.
Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. gruodžio 10 d. priimtame Įstatymo 4 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatyme (Žin., 2009, Nr. 153-6883) buvo nustatyta, kad jeigu sprendimas, kurio pagrindu išlikęs nekilnojamasis turtas nebepriskirtinas valstybės išperkamam turtui, įsigaliojo iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, pilietis, kurio išlikęs nekilnojamasis turtas buvo priskirtas valstybės išperkamam ir sprendimas atkurti nuosavybės teises į šį turtą nepriimtas, per 3 mėnesius nuo įstatymo įsigaliojimo dienos turi teisę pakeisti pareikštą valią dėl būdo, kuriuo atkuriamos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą, ir prašyti, kad šis nekilnojamasis turtas būtų grąžintas natūra.
Galimybė ir terminas piliečiui pakeisti valią dėl atlyginimo būdo ir prašyti už valstybės išperkamą žemę atlyginti pinigais, tuo atveju jeigu sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. nustatyta tvarka priskirtą miestų teritorijoms, nepriimtas, buvo nustatyti Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. lapkričio 10 d. priimtame Įstatymo 10, 16 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatyme (Žin., 2001, Nr. 143-6706).
Tuo atveju, kai pilietis yra pateikęs prašymą atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą atlyginant už jį vertybiniais popieriais, jis turi teisę iki 2013 m. liepos 1 d. pakeisti valią dėl būdo, kuriuo atkuriamos nuosavybės į išlikusį nekilnojamąjį turtą (LR Seimo 2012 m. lapkričio 8 d. priimtas Įstatymo 10, 16 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2012, Nr. 135-6878)).
Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos išaiškinimą, sąvoka ,,valia dėl nuosavybės teisių atkūrimo būdo“ ir sąvoka ,,valia dėl būdo, kuriuo atkuriamos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą“ savo turiniu nėra visiškai tapačios. Antroji sąvoka apima ne tik valią dėl nuosavybės teisių atkūrimo būdo, bet ir valią dėl atlyginimo už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą būdo.
Pažymėtina, kad nuosavybės teisių į žemę, miškus, vandens telkinius atkūrimo būdai nurodyti Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 1 dalyje, o atlyginimo už valstybės išperkamą žemę, miškus, vandens telkinius būdai nurodyti Įstatymo 16 straipsnio 9 dalyje.
Taigi pagal 1997–2012 metų laikotarpiu galiojusį teisinį reglamentavimą terminai, per kuriuos piliečiai, turintys teisę atkurti nuosavybės teises į žemę, galėjo pareikšti ar pakeisti savo pareikštą valią dėl nuosavybės teisių atkūrimo ar dėl atlyginimo už valstybės išperkamą žemę būdo, buvo apibrėžti konkrečiomis kalendorinėmis datomis, t. y. šie terminai yra naikinamieji ir negali būti atnaujinami. Todėl remiantis galiojančios redakcijos Įstatymo 21 straipsnio 4 dalimi piliečiams, kurie minėtais terminais nepareiškė valios dėl būdo, kuriuo atkuriamos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą ar atlyginama už valstybės išperkamą turtą, arba nepareiškė valios dėl atkūrimo būdo ar atlyginimo būdo pakeitimo, kai prašyme nurodytas nuosavybės teisių atkūrimo būdas nenumatytas Įstatyme, ar nurodytuoju būdu nėra galimybių atkurti nuosavybės teisių ir (ar) atlyginti už nekilnojamąjį turtą, nuosavybės teisės atkuriamos atlyginant pinigais.

Informacija parengta pagal 2013-04-04 Žemės ūkio ministerijos raštą.


Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-07 13:01:58

Artimiausi renginiai
  
 
 
  
     
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.