NZT - Dėl valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinių dalyvavimo ženklinant žemės sklypo ribas, kai žemės sklypas ribojasi su keliu

 

English

 Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 10371043
Šiandien apsilankė: 3864
Dabar naršo: 187
Dėl valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinių dalyvavimo ženklinant žemės sklypo ribas, kai žemės sklypas ribojasi su keliu

 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 32.1.1 papunktyje nurodyta, kad nustatomos ir riboženkliais paženklinamos (jeigu anksčiau tai nebuvo atlikta) žemės sklypo ribos arba atstatomi sunaikinti anksčiau paženklintų žemės sklypo ribų riboženkliai. Žemės sklypo ribos vietovėje paženklinamos dalyvaujant žemės sklypo savininkui (esamajam arba būsimajam) arba jo įgaliotam asmeniui, taip pat suinteresuotiems asmenims – gretimų sklypų savininkams arba jų įgaliotiems asmenims, gretimos valstybinės ar savivaldybės žemės, pagal teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą nesuformuotos atskiru žemės sklypu, patikėtiniui (-iams), taip pat sodininkų bendrijos pirmininkui, jeigu matuojamas žemės sklypas ribojasi su sodininkų bendrijos žeme.
 Remiantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostatomis, valstybinės reikšmės keliai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybei. Juos turto patikėjimo teise įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir jais disponuoja Susisiekimo ministerijos įsteigtos valstybės įmonės ar jos įgaliota Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Taip pat pagal minėto straipsnio 3 punktą vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, o vidaus keliai – valstybei, savivaldybėms, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims.
Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 punkto 1 dalyje nurodyta, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos yra visos Lietuvos Respublikos valstybinės žemės, išskyrus žemę, kuri šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka patikėjimo teise perduota kitiems subjektams, patikėtiniams.
 Vadovaujantis Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudotis ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“, 2 punktu, valstybinės žemės sklypai, perduodami patikėjimo teise savivaldybėmis, turi būti suformuoti pagal teisės aktų nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus detaliuosius planus arba žemės valdos projektus.
 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta:
 1) kai ženklinamas žemės sklypas, kuris ribojasi su valstybinės reikšmės keliu, kuris nėra suformuotas kaip atskiras žemės sklypas, į ribų ženklinimą turi būti kviečiamas valstybinės reikšmės kelio patikėtinis, t. y. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos įsteigtos valstybės įmonės ar jos įgaliotas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos atstovas.
 2) kai ženklinamas žemės sklypas, kuris ribojasi su vietinės reikšmės viešuoju keliu arba gatve, kurie nėra suformuoti kaip atskiri žemės sklypai, į ribų ženklinimą turi būti kviečiamas Nacionalinės žemės tarnybos atstovas.
 3) kai ženklinamas žemės sklypas ribojasi su vietinės reikšmės viešuoju keliu arba gatve, kurie yra suformuoti kaip atskiras žemės sklypas pagal parengtą ir patvirtintą detalųjį planą arba žemės valdos projektą ir pagal teisės aktų nustatytą tvarką yra perduotas valdyti, naudotis ir disponuoti patikėjimo teise savivaldybei, į žemės sklypo ribų ženklinimą turi būti kviečiamas savivaldybės atstovas.

 Parengta pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2016-01-08 raštą Nr. 2D-44-12.141 ir 2016-03-08 raštą Nr. 2D-974.


Paskutinis atnaujinimas: 2016-03-16 15:38:12

  
     
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.