NZT - Dėl žemės sklypų, besiribojančių su valstybinės reikšmės keliais, ženklinimo

 

English

 Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 15695999
Šiandien apsilankė: 10984
Dabar naršo: 132
Dėl žemės sklypų, besiribojančių su valstybinės reikšmės keliais, ženklinimo

 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje 2019-05-02 įvyko susitikimas su Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) atstovais, kurio metu buvo aptartos kai kurių Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 ,,Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatų tobulinimo (papildymo) tikslingumas bei žemės sklypų, besiribojančių su valstybinės reikšmės keliais, ženklinimo procedūros.
 Kelių direkcijos atstovai atkreipė dėmesį, kad valstybinės reikšmės keliai, kuriuos patikėjimo teise iki 2017 m. valdė Susisiekimo ministerijos įsteigtos valstybės įmonės, šiuo metu perduoti patikėjimo teise valdyti Kelių direkcijai. Pažymėjo, kad gauna daug kvietimų dalyvauti paženklinant žemės sklypų, besiribojančių su valstybinės reikšmės keliu, ribas, tačiau sureaguoti į kiekvieną kvietimą, t. y. nuvykti į vietą ir dalyvauti ženklinant žemės sklypo ribas vietovėje, neturi žmogiškųjų resursų. Todėl dažnu atveju į žemės sklypų ribų paženklinimo vietovę yra vykstama tik detaliai įvertinus ženklinamo žemės sklypo situaciją ir kai numatomi galimi pažeidimai.
 Kelių direkcijos atstovai informavo, kad jų prašymu šiuo metu didžioji dalis matininkų, įgyvendindami Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimas Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), 32.1.1.3 papunktyje nustatytą pareigą, t. y. tuo atveju, kai Kelių direkcijos atstovai neatvyksta į žemės sklypo, besiribojančio su valstybinės reikšmės keliu, ribų paženklinimą, be Nuostatų 32.1.1.3 papunktyje nurodytų dokumentų (žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto kopijos ir žemės sklypo plano fragmento (ištraukos), kur nurodomi paženklinimo metu nustatyti paženklintojo ir besiribojančio žemės sklypo ribų posūkio taškai, jų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje ir šių žemės sklypų kadastro numeriai) papildomai Kelių direkcijai elektroniniu paštu (lakd@lakd.lt) išsiunčia ir šio paženklinto žemės sklypo planą DWG formatu.
 Kelių direkcijos atstovai atkreipė dėmesį, kad gavę šią papildomą skaitmeninę informaciją operatyviau įvertina matininko pateiktus duomenis (gautą informaciją automatizuotai palygina su savo valdomomis informacinėmis sistemomis (viena iš jų – Valstybinės reikšmės kelių informacinė sistema (LAKIS)) ir apie patikrinimo rezultatus matininkus informuoja greičiau nei per 30 dienų. Tokiu atveju matininkams sudaroma galimybė greičiau pradėti Nuostatų 32.1.1.5 papunktyje nustatytos pareigos įgyvendinimą, taip pat žemės sklypo kadastro duomenų bylos parengimą.
 Žemės ūkio ministerija, atsižvelgdama į matininkų nusiskundimus dėl ilgų žemės sklypo ribų derinimo procedūrų bei siekdama, kad Nuostatų 32.1.1.3 papunkčio įgyvendinimas nebūtų tik formalus, kadangi Kelių direkcija, detaliau įvertindama Nuostatų 32.1.1.3 papunktyje nurodytu atveju matininkų teikiamą informaciją apie nustatytas (patikslintas) žemės sklypų, besiribojančių su valstybinės reikšmės keliais, ribas, papildomai užtikrintų, kad nustatytos (patikslintos) žemės sklypų ribos nepažeistų valstybinės reikšmės kelių ribų, pritaria Kelių direkcijos taikomai žemės sklypų, besiribojančių su valstybinės reikšmės keliais, ribų įvertinimo (derinimo) procedūrai.
 Primename, kad nustatant žemės sklypų, besiribojančių su valstybinės reikšmės keliais, kurių kelio juosta užimamo žemės sklypo kadastriniai matavimai atlikti ir kadastro duomenys patikslinti Nekilnojamojo turto kadastre, ribas Nuostatų 32.1.1.1 papunktis šiuo konkrečiu atveju taikytinas (valstybinės reikšmės kelių patikėtinis nekviečiamas į šio žemės sklypo ribų paženklinimą) tada, jeigu nereikia atstatyti matuojamo žemės sklypo, besiribojančio su valstybinės reikšmės keliu, riboženklių, t. y. riboženkliai išlikę ir ši bendra žemės sklypų riba nesikeičia.
 Kitais atvejais, kai reikia (kaip ir aptariamuoju atveju) atstatyti (patikslinti) žemės sklypo, besiribojančio su valstybinės reikšmės keliu, sunaikintus riboženklius, į tokio žemės sklypo ribų ženklinimą turi būti kviečiamas valstybinės reikšmės kelių patikėtinis – Kelių direkcija, ir tuo atveju, jeigu jis neatvyksta, Kelių direkcijai pateikti Nuostatų 32.1.1.3 papunktyje nurodytus dokumentus kartu su rekomenduojamu šio paženklinto žemės sklypo planu (DWG formatu).
 Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, rekomenduojame matininkams Nuostatų 32.1.1.3 papunktyje nustatytu atveju Kelių direkcijai be Nuostatų 32.1.1.3 papunktyje nurodytų dokumentų papildomai elektroniniu paštu (lakd@lakd.lt) pateikti ir paženklinto žemės sklypo, besiribojančio su valstybinės reikšmės keliu, ribų skaitmeninį žemės sklypo planą (DWG formatu).
 Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Kelių direkcija savo iniciatyva yra parengusi bei savo tinklalapyje http://lakd.lrv.lt/ („Žemės sklypų planų derinimas“) paskelbusi detalesnę šios procedūros (t. y. žemės sklypų, besiribojančių su valstybinės reikšmės keliais, ribų įvertinimo (derinimo)) taikymo informaciją, taip pat matininkams naudingą informaciją (interaktyvų žemėlapį) apie valstybinės reikšmės kelius (jų kategorijas ir kt.). 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2019-05-20 raštą Nr. 2D-1629-(12.144 E).

 


Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-27 15:14:27

  
     
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.