NZT - DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRO DUOMENŲ BYLŲ

 

English


  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRO DUOMENŲ BYLŲ

Pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (toliau – Nuostatai), 65 punktą, tais atvejais, kai buvo atliekami žemės sklypo kadastriniai matavimai, nustatant ribų posūkio taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje (toliau – kadastriniai matavimai) pagal Nuostatų reikalavimus parengtą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą matininkas pateikia Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniam skyriui (toliau – Skyrius) ar Nuostatų 651 punkte nustatytu atveju – Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui ir apie tai informuoja užsakovą. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Skyriuje tikrinama vadovaujantis Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1P-98 (toliau – Taisyklės).

Taisyklių 6 punkte reglamentuoti veiksmai, kuriuos turi atlikti Skyrius, kameraliai tikrindamas žemės sklypo kadastro duomenų bylą.

Skyrius, tikrindamas žemės sklypo kadastro duomenų bylą, privalo vadovaudamasis Taisyklių 6.2 punktu patikrinti, ar nepakeistos žemės sklypo ribos po kadastrinių matavimų, t. y. ar žemės sklypo ribos atlikus kadastrinius matavimus atitinka teritorijų planavimo dokumente suprojektuotas žemės sklypo ribas.

Vadovaujantis Nuostatų 68 punktu, tuo atveju, kai patikrinimo metu nustatomos aplinkybės, trukdančios suderinti parengtą žemės sklypo planą, Skyrius nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą grąžina vykdytojui, raštu nurodęs trūkumus.

Nuostatų 21 punkte nurodyta, kad Skyrius, nustatęs teritorijų planavimo dokumentuose pažeidimų, dėl kurių susidarė žemės sklypo ploto ir (arba) žemės sklypo ribų (konfigūracijos) skirtumai, inicijuoja teritorijų planavimo dokumentų, kurių organizatorius iki 2010 m. birželio 30 d. – apskrities viršininkas, ar nuo 2010 m. liepos 1 d. – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovas ar jo įgaliotas Skyriaus vadovas, patikslinimą, o kitu atveju apie nustatytus pažeidimus (neatitiktis) informuoja teritorijų planavimo dokumentų organizatorių. Remiantis šiomis teisės aktų nuostatomis, pažymėtina, kad tuo atveju, kai Skyrius, patikrinęs žemės sklypo kadastro duomenų bylą, nustato, kad žemės sklypo ribos atlikus kadastrinius matavimus neatitinka teritorijų planavimo dokumente suprojektuotų šio žemės sklypo ribų ir priimamas sprendimas tikslinti teritorijų planavimo dokumentą pagal žemės sklypo kadastro duomenų byloje esančius duomenis, žemės sklypo kadastro duomenų byla turi būti grąžinama ją pateikusiam asmeniui ir inicijuojamas teritorijų planavimo dokumento patikslinimas. Apie patikslintą teritorijų planavimo dokumentą, kurio organizatorius yra apskrities viršininkas arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovas ar jo įgaliotas Skyriaus vadovas, Skyrius turi informuoti matininką, nurodydamas, kad žemės sklypo kadastro duomenų byla turi būti pakartotinai teikiama Skyriui.

Tais atvejais, kai teritorijų planavimo dokumento organizatorius nėra apskrities viršininkas arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovas ar jo įgaliotas Skyriaus vadovas, Skyrius tik informuoja organizatorių dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo tikslingumo.


Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-28 09:34:20

 

 
Aktualu pranešėjams 
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
VIDINIS KANALAS
Artimiausi renginiai
Apie nžt
Istorija
Logotipas
Apie NŽT 


Informacija teikiama
tel. 8 706 86 666 ir
   8 706 85 087

Nepavykus prisiskambinti, prašome kreiptis el. paštu
nzt@nzt.lt

Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 19567619
Šiandien apsilankė: 15932
Dabar naršo: 239
  
 
 
  
     
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.