NZT - Klausimai-atsakymai

 

English

 Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 8648148
Šiandien apsilankė: 137
Dabar naršo: 106
Klausimai-atsakymai
2014-02-04
Kaip turime atlikti veiksmus susijusius su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimu, viešinimu ir kt.?

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) buvo pakeistos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas) (įsigaliojo 2014 m. sausio 15 d.).

Vadovaujantis naujos redakcijos Taisyklių nuostatomis, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo procedūros, išskyrus atvejus, kai objektas susijęs su įslaptinta informacija, turi būti vykdomos automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), jei šioje sistemoje numatyta galimybė jas atlikti ir Taisyklėse nenurodyta kitaip.

Lietuvos Respublikos Seimui 2013 m. birželio 27 d. priėmus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 2, 9, 10, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 51 ir 52 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą, jų nuostatos tiesiogiai turėjo įtakos ŽPDRIS funkcionalumui, nes pakeitė žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo procesą. Galutinę šių įstatymų nuostatų įtaką buvo galima nustatyti ir atitinkamus sistemos pakeitimus atlikti tik priėmus šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus. Dėl šios priežasties ŽPDRIS šiuo metu dar nevisiškai įdiegta.

Siekdami, kad nenutrūktų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas, prašome, kol bus įdiegta ŽPDRIS, visus veiksmus, susijusius su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimu, viešinimu, derinimu, tikrinimu ir tvirtinimu atlikti naudojant priemones (būdus), kurios buvo naudojamos iki šiol (prašymai organizuoti projektą, išduoti projekto rengimo reikalavimus, projekto rengimo reikalavimai pateikiami raštu, projektas teikiamas derinti raštu ir pan.).

Be to, siekdami užtikrinti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo viešumą, prašome visą informaciją, susijusią su pradedamais rengti, parengtais ir patvirtintais projektais, kurią pagal naujos redakcijos Taisyklių nuostatas numatyta skelbti ŽPDRIS interneto svetainėje, kol bus įdiegta ŽPDRIS, skelbti planavimo organizatoriaus interneto svetainėje.

Taip pat atkreipiame dėmesį, jog Įsakyme yra nustatyta, kad iki 2013 m. gruodžio 31 d. pradėtos, bet neužbaigtos žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo procedūros gali būti baigiamos pagal iki šios datos galiojusių Taisyklių nuostatas. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnyje nustatyta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai, dėl kurių rengimo kreiptasi planavimo sąlygų, gali būti baigiami rengti, derinami, tikrinami ir tvirtinami pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą.

Vadovaujantis minėtomis nuostatomis darytina išvada, kad tuo atveju, jei buvo priimtas Nacionalinės žemės tarnybos sprendimas dėl projekto rengimo ir savivaldybės administracijoje iki 2013 m. gruodžio 31 d. buvo gautas organizatoriaus prašymas išduoti planavimo sąlygas, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai gali būti užbaigiami rengti pagal iki 2013 m. gruodžio 31 d. galiojusių teisės aktų nuostatas.

Atsižvelgdami į tai, kad minėtuose teisės aktuose numatyta tik galimybė (neprivalomumas) užbaigti rengti projektus pagal iki 2013 m. gruodžio 31 d. galiojusių teisės aktų nuostatas, taip pat į tai, kad pagal pakeistas Taisykles kai kurie procesai supaprastinti ar sutrumpinti procedūrų atlikimo terminai, siūlytume, tais atvejais, kai iki 2013 m. gruodžio 31 d. buvo kreiptasi dėl planavimo sąlygų, tačiau jos dar neišduotos, informuoti organizatorius apie žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo tvarkos pasikeitimus ir pasiūlyti jiems galimybę žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo procedūras pradėti iš naujo pagal naujos redakcijos Taisyklių nuostatas.

(Informacija parengta pagal Žemės ūkio ministerijos 2014-01-20 raštą Nr. 2D-282(12.149))

Atgal
  
     
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.