NZT - Projektas „Kokybės vadybos modelio, atitinkančio standarto LST EN ISO 9001:2008 "Kokybės vadybos sistemos" reikalavimus, diegimas Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos“

 

English

 Pradžia
 

 

Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 7414373
Šiandien apsilankė: 7458
Dabar naršo: 248
  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Projektas „Kokybės vadybos modelio, atitinkančio standarto LST EN ISO 9001:2008 "Kokybės vadybos sistemos" reikalavimus, diegimas Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos“
 

Projektas „Kokybės vadybos modelio, atitinkančio standarto LST EN ISO 9001:2008 "Kokybės vadybos sistemos" reikalavimus, diegimas Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos“

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos įgyvendina projektą „Kokybės vadybos modelio, atitinkančio standarto LST EN ISO 9001:2008 "Kokybės vadybos sistemos" reikalavimus, diegimas Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos“, vykdomą pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“.

Projektas įgyvendinamas pagal Nacionalinės žemės tarnybos ir Europos socialinio fondo agentūros 2013 m. rugsėjo 2 d. sudarytą projekto „Kokybės vadybos modelio, atitinkančio standarto LST EN ISO 9001:2008 "Kokybės vadybos sistemos" reikalavimus, diegimas Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos“ projekto kodas VP1-4.3-VRM-01-V-01-070, finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-070/1DPS-(4.27)-1236.

Projektas yra finansuojamas Europos socialinio fondo (85 proc.) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (15 proc.) lėšomis. Bendra projekto vertė – 93 502,45 Eur (322 845,25 Lt), iš kurios Europos Sąjungos dalis sudaro 79 477,08 Eur (274 418,46 Lt), valstybės biudžeto lėšos – 14 025,37 Eur (48 426,79 Lt).

Projekto tikslas – prisidėti prie viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo tobulinimo, diegiant kokybės vadybos sistemą, pritaikytą Nacionalinei žemės tarnybai.

Šio tikslo įgyvendinimui keliami tokie uždaviniai:
1. Įvertinti Nacionalinės žemės tarnybos veiklos atitiktį ISO 9001:2008 standarto reikalavimams.
2. Įdiegti kokybės vadybos sistemą Nacionalinėje žemės tarnyboje.
3. Sertifikuoti įdiegtą kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001:2008 standartą.

Nacionalinė žemės tarnyba siekia tapti viešojo administravimo įstaiga, kuri, efektyviai naudodama turimus išteklius, pasiektų maksimalią naudą visuomenei ir valstybei. Sukurta kokybės vadybos sistema padės darbuotojams efektyviau kontroliuoti vykdomus veiklos procesus, užtikrinti tinkamą jų dokumentavimą ir aukštą teikiamų paslaugų kokybę, bus patobulinta Nacionalinės žemės tarnybos administravimo sistema ir padidintas viešojo administravimo efektyvumas. Veiklos rezultatyvumo matavimo sistemos sukūrimas leis greičiau pastebėti kylančias problemas, operatyviai jas pašalinti ir užtikrins nuolatinę teikiamų paslaugų kontrolę bei sudarys sąlygas į Nacionalinę žemės tarnybą besikreipiantiems asmenims gauti kokybiškesnes paslaugas. Tokiu būdu šio projekto naudą pajus ne tik Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojai, bet ir visa visuomenė.

Projekto pridėtinė vertė – nuolatinis viešųjų paslaugų kokybės tobulinimas ir lankstus reagavimas į besikeičiančią situaciją.

Projekto uždavinius numatyta įgyvendinti iki 2015 m. rugsėjo 1 d.

Daugiau informacijos apie įgyvendinamą projektą gali suteikti Nacionalinės žemės tarnybos Veiklos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Evelina Ulinskaitė, tel. (8 5) 210 0566, el. p. Evelina.Ulinskaite@nzt.lt.

Informaciją apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą 2007–2013 metais galite rasti www.esparama.lt.


Paskutinis atnaujinimas: 2015-02-13 14:31:41

Artimiausi renginiai
 
 
 
 
  
     
   

 

   
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.