NZT - Teritorinių skyrių vedėjų įgaliojimai žemės tvarkymo ir administravimo srityje

 

English


  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Teritorinių skyrių vedėjų įgaliojimai žemės tvarkymo ir administravimo srityje
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius, įgaliojo tarnybos teritorinių skyrių vedėjus:
 
1. Priimti sprendimus atkurti nuosavybės teises, suteikti nuosavybėn neatlygintinai valstybinės žemės sklypus, taip pat Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais priimti sprendimus padidinti grąžintiną žemės sklypo plotą;
 
2. Priimti sprendimus dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomų valstybinės žemės sklypų:
2.1. parduoti valstybinės žemės sklypus ir sudaryti pirkimo-pardavimo sutartis;
2.2. išnuomoti valstybinės žemės sklypus ir sudaryti nuomos sutartis, jas pakeisti bei nutraukti;
2.3. perduoti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir sudaryti panaudos sutartis, jas pakeisti bei nutraukti.
 
3. Veikti valstybės vardu:
3.1. ir įgyvendinti bendraturčio teises į bendrosios nuosavybės teise su kitais asmenimis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomus žemės sklypus.
3.2. valstybei paveldint ir įsigyjant valstybės nuosavybėn privačius žemės sklypus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
3.3. ir priimti sprendimus pirkti ar atsisakyti pirkti pirmumo teise parduodamus privačios žemės sklypus, išskyrus Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 31 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytus atvejus.
 
4. Sudaryti žemės sklypų, kuriuos paveldėjo įpėdiniai, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus negalintys turėti nuosavybės teisių į žemę, pirkimo-pardavimo sutartis.
 
5. Pasirašyti dokumentus, reikalingus parduotų išsimokėtinai valstybinės žemės sklypų priverstinei hipotekai įregistruoti ir išregistruoti, ir juos pateikti Lietuvos Respublikos hipotekos registrui, taip pat gauti iš šio registro dokumentus, susijusius su minėtų žemės sklypų priverstinės hipotekos įregistravimu ir išregistravimu.  
 
6. Organizuoti kaimo plėtros žemėtvarkos projektų, žemės reformos žemėtvarkos ir valstybinės žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą ir tvirtinti žemės reformos žemėtvarkos projektams rengti parinktų teritorijų ribas ir šių projektų parengimo terminus;
 
7. Tvirtinti rengiamus:
7.1. kaimo plėtros žemėtvarkos projektus;
7.2. žemės reformos žemėtvarkos projektus;
7.3. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus;
7.4. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus;
7.5. žemės konsolidacijos projektus.
 
8. Priimti sprendimus dėl žemės sklypų:
8.1.    suformuoti pagal teritorijų planavimo dokumentus suprojektuotus valstybinės žemės sklypus;
8.2. pertvarkyti pagal teritorijų planavimo dokumentus suprojektuotus žemės sklypus;
8.3. pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis;
8.4. pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį;
 
9. Nustatyti servitutus žemės sklypams.
 
10. Parengti ir pasirašyti dokumentus, reikalingus 1-4 ir 6-9 punktuose nurodytiems sprendimams priimti ir įgyvendinti.
 
11. Teikti duomenis nekilnojamojo turto registro ir nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui įregistruoti suformuotus, pertvarkytus valstybinės žemės sklypus, daiktines teises į juos, šių daiktinių teisių suvaržymus, juridinius faktus bei kadastro duomenų pakeitimus,taip pat gauti iš nekilnojamojo turto registro ir nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo dokumentus, susijusius su šiame įsakyme nurodytų funkcijų įgyvendinimu.        
                                                                  
12. Priimti sprendimus suteikti teisę naudoti žūklės plotą valstybiniuose vandens telkiniuose, kuriuos patikėjimo teise valdo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, taip pat parengti ir pasirašyti dokumentus bei atlikti kitas funkcijas, susijusias su valstybinių vandens telkinių plotų naudojimu.
 
13. Išduoti sutikimus (arba atsisakyti juos išduoti):
13.1. valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, teisės aktų nustatyta tvarka:
13.1.1. tiesti susisiekimo komunikacijas ar inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius; juos rekonstruoti ir aptarnauti;
13.1.2. statyti nesudėtingus laikinus statinius;
13.2. rengti teritorijų planavimo dokumentus, kai teisės aktų nustatyta tvarka asmeniui perduodamos teritorijų planavimo organizatoriaus teisės ir pareigos.
 
14. Pasirašyti dokumentus ir atlikti veiksmus, susijusius su valstybinės žemės patikėtinio funkcijų įgyvendinimu rengiant teritorijų planavimo dokumentus.
 
15. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.394 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais išduoti (arba atsisakyti išduoti) sutikimą perleisti nekilnojamąjį daiktą,  esantį valstybinėje žemėje, bei valstybinės žemės sklypo (jo dalies), reikalingo perleidžiamam nekilnojamajam daiktui (jo daliai) eksploatuoti, nuomos teisę.  

16. Išduoti (arba atsisakyti išduoti) sutikimą įkeisti valstybinės žemės nuomos teisę.

17.  Nustatyti žemės sklypų dalis, kurių reikia privatizavimo objektams eksploatuoti, dydį, kai privatizavimo objektus sudaro statinių ar įrenginių dalys arba žemės sklypuose yra keli savarankiškai funkcionuojantys statiniai ar įrenginiai (jeigu ne visi žemės sklype esantys statiniai ar įrenginiai (jų dalys) yra privatizavimo objektai) ir priimti sprendimus dėl dalių nustatymo. 
       Parengti pažymas, ar kaimo teritorijoje esantiems privatizavimo objektams priskirti žemės sklypai grąžintini natūra piliečiams, turintiems teisę į nuosavybės teisių atkūrimą pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą. 

18. Organizuoti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomos valstybinės žemės detaliųjų teritorijų planavimo dokumentų ir žemės sklypų planų, prilyginamų detaliojo teritorijų planavimo dokumentams, rengimą. 

19. Išduoti planavimo sąlygas rajono ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentams rengti.

20. Priimti sprendimus leisti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, įgyvendinti valstybės, savivaldybės ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus vietos projektus, kuriuos įgyvendinant valstybinėje žemėje nesukuriami nekilnojamieji daiktai.

21. Sudaryti sutartis dėl žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo paslaugų su įmonėmis, laimėjusiomis žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimo konkursus.


Paskutinis atnaujinimas: 2013-04-16 08:47:26

 

 

 
Aktualu pranešėjams 
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
VIDINIS KANALAS
Artimiausi renginiai
Apie nžt
Istorija
Logotipas
Apie NŽT 


Informacija teikiama
tel. 8 706 86 666

Nepavykus prisiskambinti, prašome kreiptis el. paštu
nzt@nzt.lt

Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 15728937
Šiandien apsilankė: 15820
Dabar naršo: 150
  
 
 
  
     
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.