English

  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija


Aktualijos
2017-01-11

Įsigaliojus Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintoms Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išdavimo taisyklėms, laikinųjų statinių – lieptų, jachtų ir valčių elingų, sporto ir rekreacinės paskirties statinių, skirtų vandens pramogoms organizuoti, statymo ir naudojimosi tvarka tapo paprastesnė.

Plačiau
2017-01-05

Skaidresnį žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir derinimą, dokumentų valdymo spartą ir aukštesnę paslaugų kokybę bei kontrolę užtikrina jau dvejus metus sėkmingai veikianti Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema (ŽPDRIS).

Prisijungus per interneto svetainę www.zpdris.lt elektroninėje sistemoje galima teikti prašymus, stebėti projektų rengimo, derinimo, svarstymo su visuomene ir viešinimo eigą, sekti projektų tvirtinimo terminus.

Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą sudaro 4 elektroninės paslaugos: kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo elektroninė paslauga; žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo elektroninė paslauga, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo elektroninė paslauga ir žemės konsolidacijos projektų rengimo elektroninė paslauga.

Plačiau
2017-01-02

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 3D-645 ,,Dėl žemės valdų struktūrų gerinimo ir apleistų žemės plotų mažinimo 2016-2020 metų programos patvirtinimo“ patvirtiną Žemės valdų struktūrų gerinimo ir apleistų žemės plotų mažinimo 2016-2020 metų programą, kurios tikslas – gerinti žemės valdų struktūras ir sumažinti apleistų žemių plotus valstybinėje ir valstybės vardu įsigytoje privačioje žemėje, informuojame, kad valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (toliau – Valstybės žemės fondas) pasinaudotų pirmumo teise įsigyti neužstatytą privačią žemės ūkio paskirties žemę iš savininkų, valdančių asmeninės nuosavybės teise žemės ūkio paskirties žemės sklypą (-us).

Plačiau
2016-12-29

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai) (redakcijoje, įsigaliosiančioje 2017-01-01), 631 punkte nurodyta, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos rengimo, derinimo, nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir jų tikslinimo darbai atliekami elektroninėmis priemonėmis.

Plačiau
2016-12-27

2017 m. sausio 25 d. Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos (adresu Konstitucijos pr. 23 (C korpusas), 312 kab.) vyks geodezininkų ir matininkų kvalifikacijos egzaminas. Norintys laikyti (perlaikyti) kvalifikacijos egzaminą iki 2017 m. sausio 20 d. turi registruotis elektroniniu paštu Ruta.Trinkunaite@nzt.lt.

Plačiau
2016-12-22

Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) specialistai dalyvavo Rygoje vykusioje 21-ojoje Baltijos regiono karinės geoerdvinės informacijos konferencijoje (21th Baltic Military Geospatial Conference).

21-ojoje konferencijoje didžiausias dėmesys buvo skirtas:

• Kariniam ir civiliniam kartografavimui Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir NATO valstybėse-partnerėse;

• Gyventojų geografijai (angl. human geography) kariniame kontekste.

NŽT atstovai konferencijoje pristatė baigiamą projektą „Lietuvos Respublikos teritorijos topografinio žemėlapio M 1:50 000 TOP50LKS atnaujinimo automatizavimas“.

Plačiau
2016-12-21

Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) direktoriaus Danieliaus Kuprio teigimu, kelerius metus intensyviai vykdomai žemės reformai einant į pabaigą, Tarnybai yra formuojamas naujas strateginis tikslas – užtikrinti efektyvią valstybinės žemės naudojimo kontrolę.

Pasak D. Kuprio, NŽT yra pajėgi įgyvendinti šį tikslą ir yra pasirengusi principingai laikytis nuostatos ginti viešąjį interesą neatsižvelgiant į jokių asmenų ar grupių reiškiamą nepasitenkinimą.

 „Tarnyba ne tik gali, bet ir privalo imtis valstybinės žemės nuomos sutarčių nutraukimo, jeigu nustatoma, kad valstybinės žemės sklypas yra nenaudojamas arba naudojamas kitaip, nei numato teisės aktai. Matome, kad kartais asmenys, išsinuomoję valstybinę žemę, su ja pradeda elgtis kaip su privačia. Pabrėžiu, kad valstybinė žemė nėra privati, todėl privalo būti naudojama labai griežtai laikantis teisės aktų reikalavimų“, – įsitikinęs NŽT vadovas.

Plačiau
2016-12-19

Gruodžio 16 d. vyko jau tradicija tapęs Nacionalinės žemės tarnybos žemėtvarkos entuziastų prieššventinis susitikimas-popietė, skirta 2016 metų darbams ir artėjantiems kitų metų iššūkiams aptarti.

Į popietę susirinkę Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės žemės tarnybos atstovai, buvę ir esami Žemės ūkio ministerijos ir NŽT vadovai, žemėtvarkos praktikai bei veteranai dalijosi įžvalgomis apie šių dienų žemės tvarkymo ir valdymo problemas ir tendencijas, sudėtingų klausimų sprendimo būdus.

Susirinkusiuosius pasveikino į renginį atvykęs naujasis žemės ūkio ministras Bronius Markauskas. Ministras pripažino, kad žemėtvarka išties yra labai sudėtinga sritis. Jis pasidalijo nuomone, kad visi jau esantys šioje sistemoje ir naujai atėję dirbti turi galutinai apsibrėžti reformos laikotarpius ir užbaigti žemės reformos vykdymą.

Plačiau
2016-12-16

Tarptautinės sertifikavimo paslaugų bendrovės „Bureau Veritas Lit“ ekspertai atliko Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) kokybės vadybos sistemos 2-ąjį priežiūros auditą ir iki 2017 m. gruodžio 29 d. patvirtino ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008 standarto sertifikato galiojimą.

Savo ataskaitoje auditoriai pažymėjo, kad stipriausios NŽT kokybės vadybos sistemos pusės yra vadovybės požiūris ir įsipareigojimas kokybei, personalo kompetencija, nuolatinis sistemos tobulinimas, taikytinų norminių reikalavimų identifikavimas ir jų vykdymas.

Audito metu nenustatyta jokių ISO standarto neatitikčių.

Plačiau
2016-12-13

VšĮ „Versli Lietuva“ – agentūra, skatinanti verslumą, tvarią ir modernią verslo plėtrą, – padėkos raštu apdovanojo Nacionalinę žemės tarnybą už suteikiamų paslaugų gausą per portalą www.epaslaugos.lt

Portale www.epaslaugos.lt elektroninėmis priemonėmis vartotojui suteikiama galimybė pateikti prašymus, stebėti projektų rengimo, derinimo, svarstymo su visuomene, viešinimo, valstybinės žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūros bei tvirtinimo eigą, projekto rengėjui – dalyvauti procese rengiant projektus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje.

Plačiau
NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS DIREKTORIUS 


Danielius Kuprys 

Artimiausi renginiai
Apie nžt
Istorija
Logotipas
Apie NŽT Informacija teikiama
tel. 8 706 86 666

Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 997034
Šiandien apsilankė: 3037
Dabar naršo: 83
 
 
 
 
         
           
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.