Lietuviškai

 First page
Visitors
In total: 26958195
Today: 8099
Online: 1011

Employees information
MARIJAMPOLĖS, KAZLŲ RŪDOS IR KALVARIJOS DIVISION Print department employees information
Address: Vytauto str. 28, 68295 MarijampolėPhone:8 706 85 599
 Vytauto str. 45, 69417 Kazlų Rūda  8 706 85 607
 Laisvės str. 14, 69214 Kalvarija 8 706 85 606
E-mail:[email protected]
Working hours:II 7.00–16.00 h. lunch  12.00–12.45 h.
Reception hours in Kazlų Rūda:I, II, IV 8.00–16.00 h., III 8.00–12.00 h., lunch 12.00–12.45 h.
Reception hours in Kalvarija:II 7.00–16.00 h., lunch 12.00–12.45 h.
Reception hours in Marijampolė:I-III  8.00–17.00 h., IV 8.00–18.00 h., V  8.00-15.45 h.
 
 
Position
Name, surname
Room number
Phones
Vilma Tumosienė
107
8 706 85 595
Irida Grigaravičienė
113
8 706 85 599
Jolita Bendžiuvienė
109
8 706 85 603
Algirdas Sinickas
104
8 706 85 594
Loreta Krupavičienė
202
8 706 85 596
Ramunė Paužienė
1
8 706 85 598
Regina Slančiauskienė
106
8 706 85 600
Zita Svitojienė
103
8 706 85 602
Laura Vainalavičienė
209
8 706 85 592
Indrė Venckūnienė
112
8 706 85 601
Laura Jaseliūnienė
108
8 706 85 593
Jolanta Pečkaitienė
1 k.
8 706 85 606
Aivaras Montvila
104
8 706 85 591
Viktorija Kisieliauskienė
112
8 706 85 608
Romas Stočkus
103
8 706 85 597
Regina Baranauskienė
211
8 706 85 605
Raimonda Pačėsienė
210
8 706 85 610
Print employees information from all department Print employees information from all department
Last update: 2022-07-04 07:05:56
   

National Land Service under the Ministry of Agriculture. Code 188704927
Gedimino ave. 19, LT-01103 Vilnius. Phone (+370) 706 86 666, E-mail [email protected]
State Budgetary Institution. Data have been accumulated and stored in the Register of Legal Entities.

  Contacts | Site map| Archival version of the website
  The main web content is accessible to disabled users.