NZT - Darbuotojų informacija

 

English


 

  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Darbuotojų informacija
TEISĖS DEPARTAMENTAS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas: Gedimino pr. 19, Vilnius 
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Aušra Račkauskaitė
526
8 706 85 050
Teisinio vertinimo skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Teisinio vertinimo skyriaus 2022 m. uždaviniai  Adresas: Gedimino pr. 19, Vilnius 
1. Padėti teisinėmis priemonėmis realizuoti Nacionalinės žemės tarnybos įgyvendinamus uždavinius ir vykdomas funkcijas (žemėtvarkos, geodezijos, kartografijos ir nekilnojamojo turto kadastro darbų organizavimas ir ūkio subjektų veiklos priežiūra).
2. Užtikrinti, kad rengiami ir (ar) pateikti vertinti teisės aktų projektai atitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų nacionalinės teisės ir Europos Sąjungos teisės aktų ir teisinės technikos reikalavimus.
3. Atsižvelgiant į Nacionalinei žemės tarnybai keliamus uždavinius bei priskirtas vykdyti funkcijas, pagal kompetenciją rengti reguliavimo srities teisinį reglamentavimą.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Milda Mikuličienė
530
8 706 85 010
Indrė Jurgilė
527
8 706 85 038
Violeta Staniulienė
525
8 706 85 036
Kristina Žeimienė
527
8 706 85 041
Teisinio atstovavimo skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Teisinio atstovavimo skyriaus 2022 m. uždaviniaiAdresas: Gedimino pr. 19, Vilnius 
1. Padėti teisinėmis priemonėmis realizuoti Nacionalinės žemės tarnybos įgyvendinamus uždavinius ir atliekamas funkcijas (Teisinio vertinimo skyriaus nuostatuose nurodytas skyriaus uždavinys). Užtikrinti sudarytų taikos sutarčių atitiktį teisės aktų reikalavimams.
2. Užtikrinti tinkamą Nacionalinės žemės tarnybos atstovavimą teismuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose (Teisinio vertinimo skyriaus nuostatuose nurodytas skyriaus uždavinys). Užtikrinti kokybišką procesinių dokumentų bendrosios ir administracinės kompetencijos teismams pateikimą.
3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir Vyriausybei įstatymo nuostatomis, inicijuoti žalos išieškojimą iš kaltų asmenų, dėl kurių neteisėtų veiksmų Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atlygino žalą.
4. Teikti statistinius duomenis apie teismines bylas, kuriose dalyvauja Nacionalinė žemės tarnyba.
5. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių struktūrinių padalinių atliekamo valstybei priklausančių lėšų išieškojimo proceso analizė ir kontrolė.
6. Piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktų prašymų, paklausimų ir skundų nagrinėjimas bei atsakymų į juos pateikimas.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Olegas Kalužinas
534
8 706 85 045
Tomas Steponavičius
10
8 706 86 005
Milda Rudyk
528
8 706 85 044
Andrius Mėlinis
531
8 706 85 056
Darius Marčiulaitis
102
8 706 85 410
Aurius Amulis
517
8 706 85 468
Viešųjų pirkimų skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Viešųjų pirkimų skyriaus 2022 m. uždaviniai  Adresas: Gedimino pr. 19, Vilnius  
1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka planuoti, organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus (Viešųjų pirkimų skyriaus nuostatuose nurodytas uždavinys, taikytinas visiems šiame plane nurodytiems šio skyriaus išvestiniams uždaviniams). Užtikrinti Nacionalinės žemės tarnybos 2022 m. prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano įgyvendinimą.
2. Užtikrinti, kad vykdant viešųjų pirkimų (išskyrus mažos vertės viešuosius pirkimus) procedūras, ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas būtų išrenkamas ne tik pagal kainą, bet ir pagal kainos ir kokybės santykį.
3. Didinti per ataskaitinius biudžetinius metus Nacionalinės žemės tarnybos neskelbiamų mažos vertės viešųjų pirkimų, dėl kurių gautos pirkimų paraiškos, vykdymo Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis skaičių.
4. Siekti, kad vykdant viešuosius pirkimus Nacionalinei žemės tarnybai reikiamos prekės, paslaugos ar darbai būtų įsigyjami, taikant žaliųjų pirkimų aplinkos apsaugos kriterijus.
5. Užtikrinti tiekėjų ir kitų asmenų paklausimų ir skundų viešųjų pirkimų klausimais nagrinėjimo vykdymą ir kontrolę.
6. Užtikrinti informacijos apie Nacionalinės žemės tarnybos atliekamus pirkimus paskelbimą Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje pagal viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.
7. Atlikti pateiktų techninių specifikacijų projektų, viešųjų pirkimų sutarčių keitimo, papildymo ar nutraukimo poreikio analizę ir vertinimą pagal viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Ieva Puodžiutė
608
8 706 85 076
Alma Ziberkienė
617
8 706 85 097
Jaunutis Žemaitaitis
617
8 706 85 098
Vitalija Jevaišaitė
617
8 706 85 078
Neringa Murzienė
607
8 706 85 105
Loreta Markevičienė
618
8 706 85 099
Asta Žigienė
618
8 706 85 096
Spausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją Spausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
Paskutinis atnaujinimas: 2022-07-04 07:05:56
KONSULTAVIMASIS SU
VISUOMENE 
   VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS  
 
Pranešėjų apsauga 
  PASITIKĖJIMO LINIJA  
  VIDINIS KANALAS  
 

 
Artimiausi renginiai
Apie nžt
Istorija
Logotipas
Apie NŽT 
 


Informacija teikiama
tel. 8 706 86 666 ir
   8 706 85 087

 

Nepavykus prisiskambinti, prašome kreiptis el. paštu
[email protected]

 

Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 26955631
Šiandien apsilankė: 5535
Dabar naršo: 516
  
 
 

 

    
 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86 666, el. paštas [email protected]
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra 
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.