NZT - straipsniai :Nekilnojamojo turto, vienoje vietoje esančių patalpų, reikalingų archyviniams dokumentams saugoti, nuomos pirkimo skelbimas

  NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

English

 Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 32757575
Šiandien apsilankė: 7564
Dabar naršo: 88
Naujienos
2023-11-21
Nekilnojamojo turto, vienoje vietoje esančių patalpų, reikalingų archyviniams dokumentams saugoti, nuomos pirkimo skelbimas

1.  Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.

2. Pirkimo objektas ir jo paskirtis – nekilnojamojo turto (negyvenamųjų patalpų) nuoma Vilniaus mieste, reikalingų archyviniams dokumentams saugoti.

3. Pavadinimas – nekilnojamojo turto (negyvenamųjų patalpų) nuoma Vilniaus mieste (toliau – Pirkimas).

4. Sąvokos:

4.1. Pirkimo sąlygos – nekilnojamojo turto, vienoje vietoje esančių patalpų, reikalingų archyviniams dokumentams saugoti, nuomos pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos (toliau – Sąlygos).

4.2. Perkančioji organizacija – Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Gedimino pr. 19, Vilnius; kodas 188704927) (toliau – Tarnyba).

4.3. Kandidatas – turto savininkas ar jo įgaliotas asmuo, siekiantis būti pakviestas dalyvauti derybose dėl turto nuomos.

5. Negyvenamųjų patalpų buvimo vieta – siūlomos išsinuomoti patalpos turi būti Vilniaus mieste.

6. Kontaktiniai asmenys:

6.1. dėl Pirkimo objekto – Tarnybos Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja Marija Matulytė, tel. 8 706 85 005, el. pašto adresas [email protected].

6.2. dėl Pirkimo procedūros – Tarnybos Bendrųjų reikalų departamento Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Naglis Šyvis, tel. Nr. 8 706 85 057, el. [email protected].

7. Pasiūlymus ir nekilnojamų turto (negyvenamųjų patalpų) dokumentus Kandidatai turi pateikti elektroniniu paštu Naglis. [email protected] iki 2023 m. gruodžio 11 d. 10:00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

8. Kandidatų pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2023 m. gruodžio 11 d. 10:00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

9. Pirkimo sąlygos – skelbiamos Perkančiosios organizacijos interneto svetainėje, adresu www.nzt.lt.

10. Administracinių patalpų techniniai, ekonominiai duomenys (svarbesnieji):
10.1. Bendras pageidaujamų išsinuomoti patalpų plotas – 3 200 kv. m. Visos patalpos privalo būti viename pastate Vilniaus mieste.
10.2. Ne didesniu kaip 50 m atstumu nuo patalpų turi būti automobilių stovėjimo aikštelė (ne mažiau kaip 6 (šešios) vietos rezervuotos nuomininkui).
10.3. Nuo patalpų ne didesniu kaip 1 km atstumu turi būti visuomeninio transporto stotelė.
10.4. Pastato, kuriame yra patalpos, energetinė klasė turi būti ne mažesnė kaip A+.
10.5. Maksimali patalpų nuomos 1 kv. m kaina neturi viršyti 8 Eur be PVM.
10.6. Patalpų nuomos terminas – 5 (penkeri) metai nuo Patalpų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos su galimybe Šalių rašytiniu susitarimu pratęsti Patalpų nuomos terminą tokiomis pačiomis sąlygomis dar iki 5 (penkerių) metų.
10.7. Nuomotojas patalpas Nuomininkui turi perduoti ne vėliau kaip 2024 m. kovo 30 d.

11. Pasiūlymą sudaro Kandidato elektroniniu paštu [email protected] pateiktų dokumentų visuma:
11.1. siūlomo išnuomoti nekilnojamojo turto (patalpų):
11.1.1. nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka;
11.1.2. kadastro duomenų bylos kopija;
11.1.3. techniniai, ekonominiai duomenys, patvirtinimas, kad nėra daiktinių teisių suvaržymų, trečiųjų asmenų teisių į siūlomas nuomoti patalpas, išskyrus įkeitimą. Tuo atveju, jeigu siūlomos nuomoti patalpos yra įkeistos, pateikiamas įkaito turėtojo sutikimas nuomoti konkrečias patalpas;
11.2. įgaliojimą, suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl nekilnojamojo turto (patalpų) nuomojimo, pateikti pasiūlymą ir nuomojamo nekilnojamojo turto (patalpų) dokumentus ir (ar) sudaryti nuomos sutartį ar kitaip disponuoti nekilnojamuoju turtu (patalpomis), kai šis asmuo nėra nekilnojamojo turto (patalpų) savininkas;
11.3. nurodomos siūlomo nuomoti nekilnojamojo turto (patalpų) apžiūros sąlygos (laikas, per kurį galima apžiūrėti patalpas, ir galimybės dirbti Perkančiosios organizacijos ekspertams ir nekilnojamųjų daiktų vertintojams, taip pat Kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl perkamų nekilnojamųjų daiktų apžiūrėjimo, kontaktiniai duomenys;
11.4. nurodomas nekilnojamojo turto (patalpų) nuomos mokestis. Nuomos mokestis – 1 (vieno) mėnesio patalpų nuomos kaina eurais, kuri turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta Sąlygų 1 priede. Į mėnesinį nuomos mokestį įskaičiuojami visi su patalpomis susiję mokesčiai ir rinkliavos: patalpų nusidėvėjimas, patalpų draudimas atkuriamąja verte, patalpų saugojimo ir priešgaisrinės apsaugos, kitos nuomotojo nenurodytos ir nenumatytos išlaidos, pastato techninės priežiūros išlaidos, išskyrus mokėjimus už komunalines paslaugas: elektros energijos tiekimą, patalpų šildymą (šiluminės energijos tiekimą), šalto ir karšto vandens tiekimą, nuotekų šalinimą, šiukšlių išvežimą, patalpų valymą;
11.5. dokumentai (turi būti pateikti visi dokumentai, kurie, Kandidato nuomone, yra reikšmingi atliekant pasiūlymo vertinimą pagal ekonominio naudingumo kriterijus (ir jų parametrus).

Pasiūlymai bus vertinami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi.

Nekilnojamojo turto, vienoje vietoje esančių patalpų, reikalingų archyviniams dokumentams saugoti, nuomos pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos

 
Spausdinimo versija  Spausdinimo versija

    

 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86 666, el. paštas [email protected]
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra 
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.